Sökning: "hälsa i historien"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden hälsa i historien.

 1. 1. Livshistoriens betydelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Borgkvist; Caroline Theander; [2019]
  Nyckelord :berättelse; berättelse av historia; demens; livshistoria;

  Sammanfattning : Arbetet med livshistoria används i vård av personer med demenssjukdom för att personerna inte ska tappa bort sig själva allt eftersom demenssjukdomen fortskrider. Personer med demenssjukdom är i behov av en så personcentrerad vård som möjligt och livshistoria är ett verktyg som kan användas för att personalen lättare ska kunna bemöta personen utifrån behov och önskningar. LÄS MER

 2. 2. Motorik i förskolan : En lustfylld upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sarah Holmberg Grisell; [2018]
  Nyckelord :Produktarbete; motorik; rörelsesaga; förskola;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om små barns grovmotoriska utveckling och hur man som pedagog kan stimulera en lustfylld upplevelse tillsammans med barnen. Syftet är att skapa en produktprototyp som tillför ett medvetet arbete med grovmotoriska rörelser i förskolan där pedagogen medverkar aktivt. LÄS MER

 3. 3. Analys av en örtträdgårds stressreducerande egenskaper

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Widmark; [2018]
  Nyckelord :natur; stressreducering; offentligt rum; Rosendal; trädgård; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att, med bakgrund i miljöpsykologiska teorier, identifiera stressreducerande kriterier för en örtträdgård som kan verka stressreducerande i en örtträdgård. Mer specifikt är syftet i detta arbete att kritiskt granska hur en planerad örtträdgård på Stiftelsen Rosendals Trädgård i Stockholm fyller dessa kriterier. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i läroböcker utgivna år 1979-2012 : En komparativ läroboksanalys med ett perspektiv på problemlösning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilda Vallin Engström; [2017]
  Nyckelord :mathematics; problem solving; problem solving ability; textbook; textbook analysis; matematik; problemlösning; problemlösningsförmåga; lärobok; läroboksanalys;

  Sammanfattning : According to research, problem solving is one of mathematics most important content, since teaching problem solving helps students to develop a deeper understanding of mathematics. At the same time, research shows that through history and even today, the majority of mathematics education consists of students working individually with information in the textbook that deals with methodology. LÄS MER

 5. 5. Det är okej att klottra eller...? En kvantitativ studie om attityden gentemot klotter.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Tanja Pajic; Milena Todorovic; [2017]
  Nyckelord :Attityd; Graffiti; Klotter; Brottsförebyggande; Skadegörelse;

  Sammanfattning : Todorovic, M & Pajic, T. Det är okej att klottra... LÄS MER