Sökning: "hälsa kriminalvård"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden hälsa kriminalvård.

 1. 1. Att vara flexibel i metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :frivårdsinspektörer; standardiserade metoder; handlingsutrymme; professionalitet; Kriminalvård;

  Sammanfattning : Rasmusson, A & Sjöholm, T. Att vara flexibel. En inblick i standardiserade metoders påverkan på frivårdsinspektörer. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Halvvägshus som återfallsprevention. En systematisk litteraturstudie över återfallspreventiva effekter med halvvägshus i kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Valtonen; [2015]
  Nyckelord :Brottsprevention; Halvvägshus; Kriminalvård; Utslussning; Återfallsbrottslighet;

  Sammanfattning : 70 % av de som avtjänat ett fängelsestraff återfaller i brott inom tre år. För att förbereda klienterna inför den kritiska tiden efter frigivning kan de erbjudas placering på halvvägshus. Svensk forskning om halvvägshus är fortfarande begränsad. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av det svenska anstaltslivet : En fenomenologisk studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victor Karlsson; [2014]
  Nyckelord :fenomenologi; livsvärldsperspektiv; intagna; anstaltsliv; kriminalvård;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att med en fenomenologiskt ansats undersöka hur det svenska anstaltslivet upplevs av intagna. Den tidigare forskningen inom ämnet visade på att det finns flera faktorer som samspelar i hur erfarenheten av verkställighetstiden kommer utformas, studien lyfter följaktligen fram dessa fyra centrala teman: relationer, organisationssystem, självkänsla och utanförskapets effekter. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsterapi och trädgårdsrelaterade aktiviteter inom kriminalvård : Perspektiv på utformning, erfarenheter och effekter

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jessica Drangeus; [2014]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; trädgårdsrelaterade aktiviteter; fängelser; trädgård; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur olika trädgårdsrelaterade program inom kriminalvård kan vara utformade och hur dessa program påverkar de intagna. Studien är designad som en litteraturstudie kompletterad med intervjuer och erfarenhetsberättelser från intagna och personal på fängelser. LÄS MER

 5. 5. IÖV- Kollektiv bestraffning ur ett familjeperspektiv : En kvalitativ studie som berör Frivårdens arbete med de anhöriga, ur de frivårdsanställdas vinkel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Abrahamsson; Annie Fast; [2013]
  Nyckelord :Electronic tagging; Intensive supervision with electronic monitoring; Elektronisk fotboja; IÖV; Intensivövervakning med elektronisk kontroll; frivård; kriminalvård; kollektivbestraffning.;

  Sammanfattning : This is a qualitative study based on eight interviews, four of which have been probation inspectors and three have been external controllers, or controllers as they say, and one have been an email interview with the headquarters of the correctional treatment. The interviews have been made on probation service offices in southern Sweden. LÄS MER