Sökning: "hälsa och arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden hälsa och arbetsplats.

 1. 1. Etisk stress hos nya sjuksköterskor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frost Isabella Kershaw; Paulina Thorsell; [2022]
  Nyckelord :Ethical stress; newly graduated nurse; Etisk stress; ny sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etisk stress är ett framtädande fenomen inom sjukvården och hos sjuksköterskor. Upprepad etisk stress leder till upplevelsen av etisk utmattning, då apati kan tillträda. Det leder även till att sjuksköterskor säger upp sig, byter arbetsplats eller byter yrke. LÄS MER

 2. 2. Framtidens kontor - det sociala vardagsrummet? : Utredning av arkitektoniska komponenter och ett gestaltningsförslag på ett befintligt kontor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Frida Lennvig Andersson; Moa Landén; [2022]
  Nyckelord :Office; Office design; Social sustainability; Architectural components; Office of the future; Kontor; Kontorsutformning; Social hållbarhet; Arkitektoniska komponenter; Framtidens kontor;

  Sammanfattning : Kontoren har ekat tomma sedan pandemins start och många har blivit tvungna att arbeta hemifrån. Arbetsgivarna står nu därför inför en stor utmaning i att få tillbaka sina anställda till kontoret utan tvångsmedel. LÄS MER

 3. 3. Medarbetares upplevda psykosociala arbetsmiljö med särskilt fokus på chefernas ledarskapsroll. : En kvalitativ studie hos en statlig myndighet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Pettersson; Rebecka Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; ledarskap; stress; konflikter; mobbning; socialt stöd;

  Sammanfattning : På grund av att psykisk ohälsa blir alltmer vanligt i dagens samhälle och eftersom människan spenderar mycket av sin tid på arbetet är den psykosociala arbetsmiljön väldigt viktig att arbeta med. Vår kvalitativa studie har till syfte att ge läsaren en större förståelse kring chefers ledarskapsroll i den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Nystås; Lovisa Olsson; [2022]
  Nyckelord :Health; nurses; time pressure; Hälsa; sjuksköterskor; tidspress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. LÄS MER

 5. 5. ’’Det är alltid stressigt som undersköterska men under pandemin var det mycket mer stress’’ : - En kvalitativ studie om undersköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress inom äldreomsorgen under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Dong; Besiana Elezaj; [2022]
  Nyckelord :Assistant nurses; Care home; Work environment; Covid-19; Social work; Arbetsrelaterad stress; Undersköterskor; Äldreboende; Arbetsmiljö; Covid-19; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Research exists regarding stress among assistant nurses working in care homes during the covid-19 pandemic. The studies suggest that stress amongst assistant nurses in care homes has increased in connection to the covid-19 pandemic due to certain factors. LÄS MER