Sökning: "hälsa och hälsoarbete på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden hälsa och hälsoarbete på arbetsplatsen.

 1. 1. Effekterna av en arbetsplatsintervention med fysisk aktivitet – En utvärderingsstudie av fysiologiska hälsomarkörer och inre motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofia Engström; Ebba Lindström; [2019-08-14]
  Nyckelord :Arbetsplatsintervention; fysisk aktivitet; Hälsoprofilbedömning; inre motivation;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Anders RaustorpAntal sidor: 44Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 3. 3. Friskfaktorernas roll på ett bemanningsföretag : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Evelina Forsberg; Stina Runesson; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; Health factors; Health investments; Health work; Staffing company; Work environment; Arbetsmiljö; Bemanningsföretag; Distansledarskap; Friskfaktorer; Hälsoarbete; Hälsoinvesteringar;

  Sammanfattning : Människan tillbringar ungefär en tredjedel av dygnet på sin arbetsplats, därför är en god arbetsmiljö av stor vikt. Det finns faktorer i arbetsmiljön som påverkar den enskilda individen i olika utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Att bygga det friska företaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Holm; David Losell; [2018]
  Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; välbefinnande; ledarskap; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge funnits ett fokus på att uppnå en säker och trivsam arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön har i över 100 år haft arbetslagstiftning och tillsyn för att skydda de anställda på svenska företag. LÄS MER

 5. 5. ”Vägen är målet" : En intervjustudie om hälsoinspiratörers hälsoarbete på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Hallin; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsrelaterad hälsa; hälsa; hälsa på arbetsplatsen; hälsofrämjande arbete; hälsoinspiratörer; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmarknaden har förändrats och statistiken över sjukskrivningar på grund av psykisk sjukdom ökar. För att anställda ska hålla sig friska kan hälsopromotion på arbetsplatsen användas som strategi med arbetsmiljön som en stödjande miljö för hälsan. LÄS MER