Sökning: "hälsa och teater"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden hälsa och teater.

 1. 1. Dramatisering som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om effekten av dramatiseringar i engelskundervisningen i grundskolans årskurser 1 till 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emilia Kemling; [2022]
  Nyckelord :EFL; estetiska lärprocesser; fenomenologisk metod; processdrama;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur drama upplevs i engelskundervisningen i grundskolans årkurser 1 till 3. Studien gjordes kvalitativt där data samlades in via intervjuer och webbaserade enkäter. Tyngdpunkten i studien var att ta reda på hur lärare uppfattar och tolkar drama i relation till EFL-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Ingen yrkesidentitet trots utbildning : Ungdomars syn på yrkesidentitet, arbetsmarknad och självidentitet i förhållande till sin utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Paulsson; Alexandra Turkoane; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gymnasieskolan vi valt att rikta oss till är en relativt nystartad gymnasieskola som riktar sig både till dem som vill läsa högskoleförberedande program, men även hantverksprogram (yrkesförberedande). 2011 startade de upp programmet hår- och makeupstylist i staden X som riktar sig till dem som vill arbeta som hår- och makeupstylist inom butik, salong, TV, film, reklam, foto, teater och mode. LÄS MER

 3. 3. Kulturaktiviteten konst i relation till hälsa : Gymnasieungdomars upplevelser av deltagande i kulturprojektet Lägets delprojekt om konst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fjellgren Kristina; [2016]
  Nyckelord :Cultural activities; empowerment; health literacy; health promotion; high school students; participation; qualitative interviews; Delaktighet; empowerment; gymnasieelever; health literacy; hälsofrämjande arbete; kulturaktiviteter; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Cultural activities have in recent years started to be acknowledged in health promotion. The concept can include a various kind of activities such as dance, art, and theatre. LÄS MER

 4. 4. Den Anpassningsbara scenkonsten : En undersökning av den fria scenkonstens ekonomiska strategier, välmående och självbild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Vilma Seth; [2015]
  Nyckelord :scenkonst; kulturbidrag; arts management;

  Sammanfattning : Den fria scenkonsten är den scenkonst som produceras utanför institutionerna. De föddes under 70-talets kulturreform och har sedan dess blivit en stabil del av kulturutbudet och producerar idag runt 20 % av all teater i Sverige (Svenson, 2008, s. 56). LÄS MER

 5. 5. Kan kultur ta oss tillbaka till arbete? : En studie om kultur som redskap för minskad långtidssjukskrivning.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Tynn; [2014]
  Nyckelord :Return to work; expectations; KASAM; Cultural activities; mental health problems.; Arbetsåtergång; förväntningar; KASAM; kulturaktiviteter; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Regeringen vill lägga mer vikt på att stärka möjligheten till kultur och social delaktighet. De belyser vikten av att skapa trygghet och att minska isolering inom grupper som till exempel långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. LÄS MER