Sökning: "hälsa samhälle malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 3080 uppsatser innehållade orden hälsa samhälle malmö.

 1. 1. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 2. 2. Hur behandlas psykisk hälsa i gymnasieskolans undervisning? : En analys av läromedel i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :Biology; Course literature; Health; High school; Mental Health; Nature science; Physical health; Quantitative analysis; Qualitative analysis.  ;

  Sammanfattning : Health is an interesting and highly relevant subject today. Physical health is something we see everywhere, in newspapers, on tv and social media, what to eat, how to exercise etc. Mental health however is still taboo even though it’s a growing problem in today’s society. LÄS MER

 3. 3. Men, va? Hon kan inte ha autism! : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ahlm Ekholm Linda; [2022]
  Nyckelord :Adaptiv förmåga; autism; flickor; kamouflage; kännetecken;

  Sammanfattning : Ahlm Ekholm, Linda (2022). Men va? Hon kan inte ha autism! En systematisk forskningsöversikt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Flickor och pojkars önskemål gällande innehållet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Ellinor Ohlsson; Kofi Adanuvor; [2021]
  Nyckelord :Elever; Genus; Idrott och hälsa; Könsnormer;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bildat en uppfattning om att det finns skillnader i flickor och pojkars intressen inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som elever i högstadiet önskar att ämnet idrott och hälsa ska innehålla. LÄS MER

 5. 5. KVALITETSSÄKRING AV BENDENSITOMETRI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Manal Meqbel; [2021]
  Nyckelord :bendensitometri; dual energy x-ray absorptiometry DXA ; International Society for Clinical Densitometry ISCD ; osteoporos; reproducerbarhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER