Sökning: "hälsa skillnad män kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden hälsa skillnad män kvinnor.

 1. 1. KÖNS- OCH GENUSSKILLNADER EFTER SMÄRTREHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Becker; Therese Fredriksson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Arbetsterapi; långvarig muskuloskeletal smärta; rehabilitering utfall; kvinna och man;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig muskuloskeletal smärta är en av de vanligaste typerna av långvarig smärta och något en arbetsterapeut möter i sin vardag. En kärnpunkt i en arbetsterapeuts yrke är att arbeta patientcentrerat och därmed se varje patient utifrån patienten och inte från ett kön. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av symtom samt erfarenheter och agerande vid hjärtinfarkt – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Niklas Katrin Nydelius; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Myocardial infarction; Person-centred care; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinna; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både mänoch kvinnor i Sverige. Tidigare forskning visar att det kan vara en skillnad isymtombild mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. Hälso- och sjukvården skavara jämlik. Trots detta kan det finnas skillnad avseende vårdens utformning ur ettgenusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tonade armar och definierade magrutor : Hur könsnormer kan synliggöras i design av hälso- och träningsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hannah Bartmar; Sara Borgersen; [2021]
  Nyckelord :critical design; deconstruction; gender system; separation; health and workout applications; Kritisk design; dekonstruktion; genussystem; separation; hälso- och träningsapplikationer;

  Sammanfattning : Samhället vi lever i är uppbyggt av ett genussystem som baserar sig på könsnormer. Könsnormerna bygger på bland annat principen separation, som bygger på tanken att män och kvinnor utgör två separata grupper som anses ha olika könsspecifika egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Visst är jag duktig som tränar!? : En tvärsnittsstudie om prestationsbaserad självkänsla och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sofia Reimers; Nora Norin; [2021]
  Nyckelord :Prestationsbaserad självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivation till fysisk aktivitet hos individer med prestationsbaserad självkänsla (nedan benämnt som PBS) samt att se över skillnader mellan kön och ålder i dessa frågor. De frågeställningar vi vill studera är ”Vad motiverar individer med prestationsbaserad självkänsla till fysisk aktivitet?”, ”Finns det skillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Finns det könsskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”,” Finns det åldersskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Vilken grupp individer ägnar mest tid till vardagsmotion och fysisk träning?”. LÄS MER

 5. 5. Motivation till fysisk aktivitet i olika åldrar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mathilda Malm; Hanna Flink; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Health; Motivation; Fysisk aktivitet; Hälsa; Motivation;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet är en grundläggande faktor för en god hälsa, men som även främjar hälsan och förebygger sjukdomar. Genom att främja enkla fysiska aktiviteter kan man arbeta både preventivt- och promotivt mot många av våra folkhälsoproblem som till exempel stress/utbrändhet, fysisk inaktivitet och risken att utveckla fetma. LÄS MER