Sökning: "hälsan i dagens samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden hälsan i dagens samhälle.

 1. 1. En strukturerad litteraturstudie om hälsofrämjande faktorer för ökat välbefinnande hos anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Li Ekeflo; [2021]
  Nyckelord :Work environment; Health; Health-promoting work; Health-promoting factors; Holistic perspective; Health factors.; Arbetsmiljö; Hälsa; Hälsofrämjande arbete; Hälsofrämjande faktorer; Helhetsperspektiv; Friskfaktorer.;

  Sammanfattning : Introduktion Att arbeta med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är viktigt för att värna om en välmående folkhälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Då stress används som indikator för att mäta folkhälsan och många i dagens samhälle sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress så är det av folkhälsovetenskaplig relevans att undersöka hållbara lösningar för en jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2020; Försäkringskassan, 2016). LÄS MER

 2. 2. Med hälsan som insats : En kvalitativ studie om elevhälsans arbete att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Bladh Krantz; Felicia Engdahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur elevhälsan på fyra kommunala gymnasieskolor arbetar för att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor. Elevhälsans arbete utvärderades sedan i relation till tre utvalda hållbarhetsmål i Agenda 2030. LÄS MER

 3. 3. Lantbruksdjur som hälsosatsning : En studie om hur föräldrar till barn med funktionsvariationer upplever interaktion med lantbruksdjur

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Juliane Hersén; [2021]
  Nyckelord :folkhälsa; funktionsvariation; hälsa; hälsosatsning; lantbruksdjur;

  Sammanfattning : Forskning har visat att familjer med barn med funktionsvariation löper större risk för ohälsa. I dagens samhälle läggs det flera resurser på att stödja hälsan hos barnen med funktionsvariation för att öka barnens förutsättningar till utveckling, men mindre fokus verkar läggas på vårdnadshavarnas hälsa och familjen som helhet. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik i relation till hållbar utveckling inom förskola : Utomhuspedagogiken och hållbar utveckling blir ett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Moa Mårtensson; Therese Skärberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärares planering; Hållbar utveckling; Sociokulturellt perspektiv; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring utomhuspedagogiken kopplat till hållbar utveckling. I dagens samhälle nyttjar vi jordens och naturens resurser på ett sätt som inte är hållbart. LÄS MER

 5. 5. Ät rätt – Lev väl!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jimmie Hellström; [2020-08-17]
  Nyckelord :Ehälsolitteracitet; Fysisk aktivitet; Hälsobudskap; Hälsopromotion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ses en ökad digitalisering i den västerländska världen. Barn och ungdomar som växer upp i dag använder internet i allt större utsträckning. Människan är ständigt uppkopplad och kan med en knapptryckning nå hela världen, samtidigt som det finns en växande fysisk och psykisk ohälsa i Sverige. LÄS MER