Sökning: "hälsans sociala bestämningsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hälsans sociala bestämningsfaktorer.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas folkhälsan av Artificiell Intelligens? : En litteraturstudie av hur hälsans sociala bestämningsfaktorer påverkas av AI inom området avsiktliga skador

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennica Karlsson; Ann Charlotte Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; public health; social determinants of health; deliberate injury; violence; Artificiell Intelligens; folkhälsa; hälsans sociala bestämningsfaktorer; avsiktliga skador; våld;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningens hälsa påverkas i hög grad av hur väl samhället vi lever i fungerar. Samhällen präglade av våld, krig och terror får negativa konsekvenser för människors hälsa. LÄS MER

 3. 3. HÄLSOEFFEKTER AV SENIORTRÄNING : En kvalitativ studie om hur äldre upplever att hälsan påverkas av fysisk aktivitet i grupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mimmi Grip; [2018]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; hälsofrämjande aktiviteter; kvalitativ studiedesign; sociala nätverk; äldres hälsa;

  Sammanfattning : Människor blir äldre och friskare upp i åldrarna, på grund av förbättrade levnadsvillkor. En ökad äldre befolkning ökar behovet av resurser och aktiviteter som riktas mot den äldre målgruppen. Denna studie fokuserar främst på fysisk aktivitet och sociala nätverk, som är en del av hälsans bestämningsfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars delaktighet och hälsa : en tvärsnittsstudie baserad på befolkningsenkäten Liv och hälsa ung i Uppsala län

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Vesterlund; [2016]
  Nyckelord :public health; adolescent health; social participation; social determinants of health; folkhälsa; ungdomars hälsa; delaktighet; hälsans bestämningsfaktorer;

  Sammanfattning : Inflytande och delaktighet utgör det första målområdet i svensk folkhälsopolitik och anses vara grundläggande för människors hälsa. Sambandet mellan delaktighet och hälsa är etablerat, men framför allt bland vuxna. LÄS MER

 5. 5. På lika villkor : En kvalitativ studie om uppfattningar kring ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Ternstedt; [2015]
  Nyckelord :unaccompanied children; childrens health; determinants for health; qualitative method; interviews; ensamkommande barn; barns hälsa; hälsans bestämningsfaktorer; kvalitativ metod; intervjuer;

  Sammanfattning : Sedan 2004 har en stor ökning skett av ensamkommande barn i Sverige och år 2014 kom över 7000 barn hit. Ett ensamkommande barn är ett barn som kommer utan sina föräldrar eller någon som företräder föräldrarna. LÄS MER