Sökning: "hälsingegård"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hälsingegård.

 1. 1. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av en Hälsingegård med avseende på bevarandekrav

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Per Grundberg; Fredrik Häll; [2016]
  Nyckelord :Hälsingegård; Energieffektivisering; Bevarande; Världsarv;

  Sammanfattning : Sedan år 2012 finns det sju stycken Hälsingegårdar på UNESCOs världsarvslista. Detta har medfört att intresset för dessa gårdar har ökat både inom Sverige men även internationellt. En Hälsingegård karakteriseras av den detaljrikedom och de träarbeten som präglar byggnaden både exteriört och interiört. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighetsanpassning av världsarvsmärkta hälsingegårdar : Dilemmat mellan bevarandekrav och krav på tillgänglighet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Ida Svenshammar; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie undersöker möjligheter till tillgänglighetsanpassning av hälsingegårdar. Problematiken ligger i att hälsingegårdarna är kulturhistoriskt värdefulla och därför har strikta bevarandekrav. En hälsingegård är egentligen ett samlingsnamn för en stor mängd byggnader. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsgestaltning som berättar platsens historia

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Liisa Paulsson; [2009]
  Nyckelord :Trädgårdsinstallation; Trädgårdsidéer; Besöksträdgård; Inspiration; Platsens historia; Hälsingegård; Land art; Story telling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur man utformar installationer som återger platsens historia i en besöksträdgård. Dåtid möter nutid genom gestaltning av historien i tillfälliga trädgårdsinstallationer. Arbetet beskriver en gestaltningsprocess som börjar med studier av platsen. LÄS MER