Sökning: "hälso kapital"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hälso kapital.

 1. 1. Integration inom fotbollen : Fotbollsledares syn på skapandet av socialt kapital hos nyanlända i ett fotbollslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Sandqvist; [2017]
  Nyckelord :integration; socialt kapital; nyanlända; ledare; fotboll;

  Sammanfattning : Integration är ett ämne som diskuteras i samhället både bland politiker och befolkningen. Idrotten kommer ofta upp som ett hjälpmedel för integrationen, men vad som menas med integration kan vara svårt att veta. Integration kan därför bli svårt att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Packaging Swedish Health Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anna Franz; [2015]
  Nyckelord :Kulturanalys; utlandsutbildade läkare; Schweden; Gabe; Qualitative Methoden; Internationales Pflegepersonal; Auslandsausgebildete Ärzte; Cultural Analysis; PLUS; MACA; foreign-trained doctors; IMG; international health personnel; qualitative methods; gift; Kulturanalyse; Sweden; migration; Internationell hälso-och sjukvårdspersonal; kvalitativa metoder; gåva; Sverige.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Att paketera svensk hälso- och sjukvård. Ömsesidighet, kapital, identitet och kultur i ett introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare Utlandsutbildade läkare ( foreign-trained doctors, FTD) har blivit en allt viktigare tillgång inom svensk hälso- och sjukvård och bidrar till att minska läkarbristen. LÄS MER

 3. 3. Politisk samverkan mellan kommuner och landsting, bygger den på tillit? : En studie av Läns-SLAKO i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Agneta Niklasson; [2012]
  Nyckelord :cooperation; healthcare; municipalities; county council; Swedish welfare; network; trust; reciprocity; legitimacy; samverkan; kommun; landsting; hälso-och sjukvård; vård-och omsorg; Östergötland; Läns-SLAKO; tillit; ömsesidighet; socialt kapital; hemsjukvårdsreform; nätverk; legitimitet;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka Läns-SLAKO, samrådsorganet inom vård- och omsorgsområdet mellan kommunerna och landstinget i Östergötland. Målsättningen är att ge kunskap om de bakomliggande orsakerna till uppbyggnaden av Läns-SLAKO, att ge kunskap om hur samrådet fungerar idag samt möjliga förklaringar till varför samverkan fungerar eller inte. LÄS MER

 4. 4. Effekten av Socialt Kapital på Hälsa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maria Kronogård; [2007]
  Nyckelord :Region Skåne; Socialt Kapital; binär logistisk regression; EQ-5D; Hälsorelaterad livskvalitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Individens hälsa har stor betydelse för hennes välmående och livskvalitet. Hälsa definieras utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer. Idag vet vi att individens hälsa påverkas av ett flertal faktorer som ligger utanför hälso- och sjukvårdens nuvarande ramar. LÄS MER

 5. 5. Bolagisering av sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Sellgren; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommunal verksamhet genom aktiebolag och andra privaträttsliga former skiljer sig väsentligt från den verksamhet som regleras av kommunallagen. De båda rättssystemen har tillkommit med helt olika syften. Detta medför givetvis skillnader om en kommunal affärsverksamhet drivs i form av aktiebolag eller som nämndverksamhet. LÄS MER