Sökning: "hälso- och sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 1245 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvård.

 1. 1. Vägen tillbaka till livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; experiences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Personer som lever med hiv – upplevelser i hälso- och sjukvård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Alexandra Arrhén; Isabella Michau; [2022]
  Nyckelord :Encounter; Experiences; HIV; Nurse; Patients; Bemötande; Hiv; Patienter; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: People living with HIV [PLWHIV] have been experiencing obstacles and negative attitudes in society for 40 years. Due to today’s medicines PLWHIV can live as longas others. However a life with HIV entails lifelong contact with health care. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av diskriminering i förlossningsvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Borslöv; Erika Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Delivery care; discrimination; experience; midwife; Barnmorska; diskriminering; erfarenheter; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till sjukvård på lika villkor, trots detta förekommer diskriminering och vården är inte jämlik för alla. Både personal och patienter kan utsättas för olika typer av diskriminering. Kvinnor som har negativa vårderfarenheter avvaktar med att söka vård på grund av rädsla för att bli diskriminerade. LÄS MER

 5. 5. Kan moral blir en belastning? : En litteraturstudie om orsaker till moralisk stress hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jakob Nordin; Kim Martiala; [2022]
  Nyckelord :Compassion; Ethical dilemmas; Moral distress; Nurse; Patient suffering; Etiska dilemman; Medkänsla; Moralisk stress; Patientens lidande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Ethical dilemmas are present in all areas of healthcare and arise particularly when working with patients. When a nurse has to act in contrast to what they consider to be morally correct they risk developing moral distress. Moral distress can lead to mental health problems, burnout or even a career change. LÄS MER