Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 831 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Första tiden hemma En litteraturstudie över mäns upplevelser av första tiden efter radikal prostatektomi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Modéer Jenny; Karolina Pontén; [2023-06-28]
  Nyckelord :needs; patient perspective; postoperative period; prostate cancer; radical prostatektomi; self care; ;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Det finns två botande behandlingar; strålning och operation då hela prostatan avlägsnas, radikal prostatektomi. Den vanligaste operationsmetoden är en robotassisterad titthålsteknik, så kallad robotassisterad laporoskopisk radikal prostatektomi (RALP). LÄS MER

 2. 2. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV TRANSITION INOM ONKOLOGISK SJUKVÅRD EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Arendolf; Fredrica Young; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Hälso- och sjukvård; Transition; Ungdomar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas runt 300 barn av cancer, som är en av de främsta dödsorsakerna hos minderåriga i Sverige. Barnonkologin har förbättrats, vilket har ökat överlevnaden bland barn och ungdomar och fler når vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Patienters behov av stöd och information om sexuell hälsa efter stroke

  Magister-uppsats,

  Författare :Ebba Nilsson; Heidi Swift; [2023-06-02]
  Nyckelord :Information; personcentrerad vård; PLISSIT-modell; relationer; samtal; sexuell hälsa; stroke; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke förändrar livet. Det är inte bara den som insjuknar som drabbas, utan även närstående. De behöver förhålla sig till det nya livet och relationer förändras. Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta personcentrerat och ha en helhetssyn på människan och dennes behov och önskningar. LÄS MER

 4. 4. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
  Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER

 5. 5. TRANSPERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Alsterlind; Lisa Andreasson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnad; transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Transperson är ett paraplybegrepp som omfattar individer vars upplevda könsidentitet inte stämmer överens med individens juridiska och biologiska kön. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället, som i högre grad än övrig befolkning utsätts för våld och hot. LÄS MER