Sökning: "hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. “Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Stensman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Interkulturell Kommunikation; Kulturell Kompetens; hiv; Sydafrika; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda patienter med suicidrisk : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sahar Jalileh Vand; Melissa Roozban; [2019]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvårdspersonal; Suicid; Suicidrisk; Upplevelse;

  Sammanfattning : Världen över begår cirka 800,000 personer suicid per år, vilket motsvarar ett suicid var fyrtionde sekund. Den vanligaste underliggande orsaken vid suicid är depression. Stödjande nätverk samt omsorg om sina närstående kan vara exempel på skyddande faktorer. LÄS MER

 3. 3. Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Karlsson; Lina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Asylum seeker; Caring Science; Experiences; Literature study; Refugee; Asylsökande; Erfarenheter; Flykting; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV EJ HLR-BESLUT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Almgren; Anna Christensen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Ej HLR-beslut; Erfarenheter; Kvalitativ; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal skall omedelbart utföra hjärt- och lungräddning (HLR) om en person plötsligt får ett oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande att detta inte skall utföras, detta ställningstagande benämns som ej HLR. Studier visar dock att både sjukvårdspersonal och patienter saknar kunskap kring HLR och dess riktlinjer. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser efter att ha drabbats av hjärtstopp : en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Gratting; Jessica Lindström; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Patient; Sjuksköterskans roll; Upplevelse; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd som alla kan drabbas av och som kräver snabb behandling. Idag överlever allt fler hjärtstopp, trots det visar statistik från år 2017 omkring 8000 rapporterade fall, där bara 1370 av de drabbade överlevde. LÄS MER