Sökning: "hälso- och välfärdsteknik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälso- och välfärdsteknik.

  1. 1. EVIDENS VID UPPHANDLING, IMPLEMENTERING OCH UTVÄRDERING AV HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSTEKNIK : En undersökning av fem svenska kommuner

    Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Therese Norgren; [2022]
    Nyckelord :evaluation; evidence; health and welfare technology; implementation; municipalities; procurement; evidens; hälso- och välfärdsteknik; implementering; kommuner; upphandling; utvärdering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Trots att det är mycket fokus på kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserad vård och omsorg, finns det indikationer på att arbetet med hälso- och välfärdsteknik (HVT) inte uppfyller dessa krav. Kommuner tycks dessutom ha svårigheter med strukturerade processer kring HVT. LÄS MER