Sökning: "hälso-sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet hälso-sjukvårdspersonal.

 1. 1. Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fartun Mohamed; Tuan Tran; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; patienten; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av det transkulturella vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Johansson; Sara Malm; [2016]
  Nyckelord :Kulturell bakgrund; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; transkulturell omvårdnad; transkulturella vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet transkulturell omvårdnad är flerdimensionellt samt komplext och innefattar flera begrepp. Kultur är något som är individuellt och då under ständig förändring. Därmed bör sjuksköterskan vara flexibel i transkulturella vårdmöten. LÄS MER

 3. 3. Healthcare professionals’ experiences of working with abortion care in Ghana : A qualitative study about saving lives

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Linn Bruno; Cecilia Lindh; [2016]
  Nyckelord :abortion; adolescents; Ghana; healthcare professionals; saving life; stigma; abort; Ghana; hälso-sjukvårdspersonal; rädda liv; stigma; ungdomar.;

  Sammanfattning : Background: Abortion continues to be stigmatized in Ghana even though Ghana has one of the most liberal abortion laws in West Africa. This stigmatization discourages women from having safe abortion and discourages the health care professionals to provide services for abortion. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av vård till en person med stroke efter utskrivningen från slutenvården : En litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Robert Brandt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige får 30 000 personer per år stroke, den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp i vuxen ålder. Anhöriga spelar en viktig roll i vården för en person som fått stroke. LÄS MER

 5. 5. När orden inte räcker till - Hälso- och sjukvårdspersonalens andra sätt att få personer med demens att öka sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Bahar Aliassi; Olivia Bergström; [2015]
  Nyckelord :Demens; hälso- och sjukvårdspersonal; kommunikation; kvalitativ; litteraturstudie; sjukskötersk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kommunicera är ett sätt att förmedla information men också att ta emot information. För sjuksköterskan och annan hälso- sjukvårdspersonal är kommunikation nyckeln till att både utföra en personcentrerad omvårdnad men också för att tillgodose varje enskild individs önskemål. LÄS MER