Sökning: "hälsoargument"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hälsoargument.

 1. 1. Att sälja hälsa : Hälsoanspråk i Mjölkpropagandans reklamkampanj 1920-1970

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :John Högström; [2017]
  Nyckelord :reklam; hälsa; folkhälsa; propaganda; styrningsrationalitet; konsumtion; mjölk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att belysa förändringar i hur hälsoanspråk använts och utformats i kommersiellt syfte under 1900-talet. Förändringarna synliggörs genom att analysera problem, mål och medel i Mjölkpropagandans tidskrift utifrån teorin om styrningsrationalitet. LÄS MER

 2. 2. Hälsa i arbetslivet : En intervjustudie om den hälsosamma styrningen på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christoffer Mikaelson; Jessica Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Hälsopromotion; Ledarskap;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att utifrån ett maktteoretiskt perspektiv undersöka hur chefer inom en organisation arbetar för att främja anställdas hälsa. Detta är framför allt intressant med tanke på de nya förutsättningar som syns i arbetslivet där produktiviteten i allt högre grad tycks stå i centrum. LÄS MER

 3. 3. Tre argument mot doping : Ett neddyk i dopingdebatten

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Peter Ståhl; [2014]
  Nyckelord :praktisk filosofi;

  Sammanfattning : I denna uppsats ska jag titta på tre argument mot doping. Syftet med detta är att undersöka dels om de är hållbara och dels om de kan rättfärdiga nuvarande dopingförbud. Argumenten mot doping kan delas in i åtminstone tre kategorier. Jag kommer att undersöka ett argument från vardera kategori. LÄS MER

 4. 4. Krav på KRAV : En attitydundersökning gjord på företagsekonomistudenter vid Uppsala Universitet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica Swensson; Carolina Lindahl; [2008]
  Nyckelord :KRAV; Brand Attitudes; Brand Image; Brand Identity;

  Sammanfattning : Aldrig förr har den svenska konsumenten varit så hälso- och miljömedveten. Ett resultat av detta är att fler mervärdesmärkningar har dykt upp på våra butikshyllor. En av de mest kända mervärdesmärkningarna inom ekologiskt producerade varor är i dagsläget KRAV-märkningen. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av livsmedel med hälsoargument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Lundgren; [2007]
  Nyckelord :Marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vad som är tillåtet enligt svensk rätt att påstå i marknadsföring av livsmedel med anknytning till hälsa. Detta på grund av att jag upplever att det existerar en mängd hälsobudskap på marknaden samt att jag tror att dessa har en potentiell påverkanskraft på konsumenten på grund av den idag existerande hälsotrenden. LÄS MER