Sökning: "hälsobeteenden"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet hälsobeteenden.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser av att skatta patienters self-efficacy för att upprätthålla funktion, kontrollera symptom och sjukdom efter hjärtinfarkt : En kvalitativ intervjustudie med fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Edit Vas; [2019]
  Nyckelord :kranskärlssjukdom; hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; self-efficacy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 28 000 svenskar i akut hjärtinfarkt som är den vanligaste hjärt- och kärlrelaterade dödsorsaken. Efter hjärtinfarkt behöver individen vara delaktig i sin behandling för högre följsamhet till hjärtrehabilitering enligt hjärtsjukvårdens rekommendationer. LÄS MER

 2. 2. Hälsoarbete på företag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Nordström; Unni Lissmats; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande uppsats var att med hjälp av intervjuer kartlägga hur HR-ansvariga och anställda upplevde att hälsoarbetet avseende förändring av hälsobeteenden utfördes på företag med kontorsanställda. Metod Studiegruppen bestod av kontorsanställda kvinnor (N=4) från två olika företag. LÄS MER

 3. 3. Trait Anxiety and Negative Health Risk Behaviors in Adults : The Relationship between Trait Anxiety, Alcohol Consumption and Physical Inactivity

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa-Rebecka Catibusic; [2018]
  Nyckelord :Trait anxiety; negative health risk behaviors; physical inactivity; alcohol consumption; Ångestbenägenhet; negativa hälsobeteenden; fysisk inaktivitet; alkoholkonsumtion;

  Sammanfattning : Relatively little is known regarding trait anxiety and its relationship with negative health risk behaviors such as alcohol consumption and physical inactivity in adults. This study aimed to examine whether negative health risk behaviors differ by sex and whether trait anxiety is associated with the negative health risk behaviors above and beyond sociodemographic factors and depression. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och hoppfullhet : En kvantitativ studie om föräldraskap, hälsa och hopp.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Health; Hopefulness; Parenting; Physical Activity; Fysisk aktivitet; föräldraskap; hoppfullhet; hälsa;

  Sammanfattning : Introduction: According to the World Health Organization, physical inactivity is the fourth leading cause of global mortality. Illness due to lack of physical activity occurs more or less in different groups. Women and children have been shown to be expanding risk groups for inactivity, overweight and its consequential diseases. LÄS MER

 5. 5. Hälsobeteenden och Attityder till Hälsa hos Nyanlända Ungdomar - Hur Påverkar Asylprocessen?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Carlsson Stark; Marina Hjertton; [2017]
  Nyckelord :newly arrived; health; refugees; mental health; adolescents; questionnaire; nyanlända; hälsa; flyktingar; psykisk hälsa; ungdomar; enkät;

  Sammanfattning : .... LÄS MER