Sökning: "hälsocentral"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet hälsocentral.

 1. 1. Patienter med hypertoni och deras upplevda behov av omvårdnad från distriktssköterskan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Englund; Susann Kero; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; distriktssköterskor; patientupplevelse; kvalitativ studie; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett växande folkhälsoproblem och upptäcks ofta via allmänna hälsoundersökningar på hälsocentral. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja och informera patienter om dennes sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning på hälsocentraler : distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Åsa Bergman; Ivy Warnström; [2019]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; kommunikation; patientsäkerhet; distriktssköterska; sjuksköterska; hälsocentral; enkätstudie; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Abstrakt Telefonrådgivning är ett snabbt växande område som involverar allt fler sjuksköterskor och distriktssköterskor. Särskilt på hälsocentraler är telefonrådgivning ett nytt och allt mer omfattande arbetsmoment. En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan förstärka patientsäkerheten vid telefonrådgivning. LÄS MER

 3. 3. Patienter med långvarig sjukdom : upplevelser av möten med vårdpersonal på hälsocentral

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Päivi Kemi; Sirpa Andersen; [2019]
  Nyckelord :nursing; meetings; healthcare providers; long term illness; patient; caregiver; experience; omvårdnad; möten; hälsocentral; långvarig sjukdom; patient; vårdgivare; erfarenhet;

  Sammanfattning : Goda möten och trygga relationer mellan patienter och vårdpersonal är kärnan i all sjukvård.Syftet var att undersöka hur personer med långvarig sjukdom upplever möten med vårdpersonal på hälsocentral. Uppsatsen är genomfördmed kvalitativ design. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av patienters balansförmåga efter 8 veckors träningsintervention samt efter 4 månader med egenträning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anki Göras Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; fysioterapi; postural balans; primärvård; SPPB-S;

  Sammanfattning : Inledning: En Hälsocentral i Region Gävleborg har sedan februari 2016 bedrivit gruppverksamhet med syfte balansträning för patienter med olika grundsjukdomar.  Träningsgruppen kallas Balansgruppen. Detta är en utvärdering av verksamheten från februari 2016 till oktober 2018. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Engström; Madelene Wallström; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterska; hälsosamtal; levnadsvanor; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att risken för livsstilsrelaterade sjukdomar påverkas av en persons levnadsvanor. Folkhälsan i Sverige är globalt sett god, trots det insjuknar tiotusentals människor varje år i sjukdomar som hade kunnat förhindras med förebyggande hälso- och sjukvård. LÄS MER