Sökning: "hälsodata"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet hälsodata.

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. A Review of Success and FailureFactors of using Patient-GeneratedHealth Data for Chronically Ill Patients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lejla Delilovic; [2020]
  Nyckelord :Patient Generated Health Data; PGHD; Self-Care; eHealth; Chronic Diseases; Patient-genererad halsodata; PGHD; Egenvård; e-hälsa; Kroniker;

  Sammanfattning : Our population is becoming older and with that, the development of chronic diseasesis is also expected to increase. A chronic illness is a long-term illness which lasts throughout a lifetime, or at least for a very long time. A large part of healthcare resources is already devoted to treating chronically ill patients. LÄS MER

 3. 3. Är delad glädje dubbel glädje? : En kvalitativ studie om attityder kring datadelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Westin; Sofie White; [2020]
  Nyckelord :data; attityder; internet; integritetsparadoxen; hälsodata; platstjänster; sökdata;

  Sammanfattning : Samhället har de senaste åren utsatts för en stor förändring – digitaliseringen. I Sverige används internet dagligen av nästintill hela befolkningen. För att använda de flesta hemsidor och appar behöver användaren godkänna villkor som bland annat möjliggör för företag att samla in och spara användardata. LÄS MER

 4. 4. Maskin eller läkare? En studie om individens attityd till användning av vårdapplikationer med maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Frida Berglund; Vendela Talenti; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; attitude; self-care; mHealth; health care applications;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks individers generella attityder till vårdapplikationer som använder maskininlärning. Datainsamlingen har skett genom både kvalitativa och kvantitativa metoder som kompletterar varandra. Metoderna innefattar en enkätundersökning och två fokusgrupper baserade på scenario-based design. LÄS MER

 5. 5. Blockchain Technology in the Health Data Ecosystem : A Qualitative Study on the Role of Blockchain for Health Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Paulsrud; Jakob Snihs; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; DLT; Healthcare; Health Data; Electronic Medical Records; PGHD; Blockkedja; Blockkedjeteknologi; Sjukvård; Hälsa- och sjukvård; Hälsodata; Journalsystem; PGHD;

  Sammanfattning : During the last few years, there has been increasing interest in making medical records more centered around patients. Empowering the patient more in the care process has proven to increase the quality of care. LÄS MER