Sökning: "hälsoekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet hälsoekonomi.

 1. 1. Kvantifiering av sjukdomars svårighetsgrad vid prioriteringar av sjukvårdsresurser : En jämförelse av kvantitativ och kvalitativ metod

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cristina Beer; Isabelle Sandstedt; [2023]
  Nyckelord :Hälsoekonomi; svårighetsgrad; absolute shortfall; proportional shortfall; QALY; behov;

  Sammanfattning : The Swedish healthcare system strives to maximize the health of the population and at the same time consider a fair distribution of health. In this consideration, the severity of disease is an important attribute as high severity signals a higher need for healthcare. LÄS MER

 2. 2. Vaccinationsgrad mot covid-19 i Sveriges kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Hane; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; vaccination rate; health economy; age; foreign-born; education; income; health; unemployment; turnout; party sympathy; Swedish municipalities; covid-19; vaccinationsgrad; hälsoekonomi; ålder; utrikesfödda; utbildning; inkomst; hälsa; arbetslöshet; valdeltagande; partisympati; Sveriges kommuner ;

  Sammanfattning : I början av 2020 drabbar covid-19-pandemin världens befolkning. Den livsfarliga smittan sprids snabbt världen över och forskare och läkemedelsbolag börjar arbeta intensivt för att utveckla ett vaccin som kan stoppa sjukdomens framfart. Knappt ett år senare godkänns världens första vaccin mot covid-19 och massvaccinering inleds. LÄS MER

 3. 3. En miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet : Lösningen på läkemedelsföretagens miljöförstöring?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Johansson; Alva Mickelsson; [2022]
  Nyckelord :Health economics; environmental bonus; generic pharmaceutical market; Bertrand competition; Hälsoekonomi; miljöpremie; generikamarknaden; Bertrandmodellen;

  Sammanfattning : In May 2021 the Swedish government decided to establish a trial period for an environmental bonus within the swedish reimbursement system, with the purpose to reduce the emissions of antibiotics and carbon dioxide from the pharmaceutical industry. This thesis examines the effect of the bonus on the pharmaceutical market and whether the goal set by the government can be met based on economic theory. LÄS MER

 4. 4. Vårdköns konsekvenser : En studie om bortprioriterad kirurgi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Brundell; Emil Svanstam; [2022]
  Nyckelord :health economics; health care queues; cost-effectiveness; opportunity cost; health care; QALY; ICER; hälsoekonomi; vårdköer; kostnadseffektivitet; alternativkostnad; hälso- och sjukvård; QALY; ICER;

  Sammanfattning : I Sverige har vårdköerna varit hett debatterade under större delen av 2000-talet. Detta berorpå att vårdköerna har blivit långa, vilket har lett till att politikerna stiftat lagar som stipulerarhur lång tid en patient ska få vänta på vård. LÄS MER

 5. 5. Virtuellt värde eller reellt resursslöseri? : Alternativkostnader och hälsoeffekter av privat digital vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Näslund; Maja Uggla; [2022]
  Nyckelord :hälsoekonomi; privat digital vård; nätläkare; hälso-och sjukvård; kostnadseffektivitet; alternativ kostnad; QALY;

  Sammanfattning : I dagsläget är det inte fastställt om den digitala privata vården är ett effektivt tillägg iprimärvården. För att säkerställa effektiviteten och därmed legitimera digitala privatavårdbesök i primärvården behöver kostnaderna kartläggas och ställas i relation tillhälsoeffekterna. LÄS MER