Sökning: "hälsoekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet hälsoekonomi.

 1. 1. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER

 2. 2. Investigation of E-health solutions for chronic diseases and the cost benefits in Swedish Regions/County councils

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lars Nilsson; Jonas Norling; [2018]
  Nyckelord :E-health; Health economy; E-hälsa; Hälsoekonomi;

  Sammanfattning : Swedish healthcare is facing major challenges both today but more critically looking at predictions for the next 20 years. Healthcare costs will increase dramatically and competent personnel to support all the needs will be lacking. LÄS MER

 3. 3. Nyetablering av tandvårdskedjor och dess effekt på svensk tandhälsa : Hur påverkar riskkapitalbolagens intåg på svensk tandvårdmarknad utfallet på medianen av intakta tänder som mått på svensk tandhälsa?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Jean-Jacques Kouya; [2017]
  Nyckelord :odontology; swedish healthcare; health economics; tandhälsa; hälsoekonomi; svensk tandvård; odontologi;

  Sammanfattning : Tandvårdsmarknaden är unik ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den finansieras delvis av privata konsumenter och delvis av staten. Produktionen av tandvård är till skillnad från generell vård relativt jämnt uppdelad mellan privat och statlig sektor. LÄS MER

 4. 4. "Behöver befolkningen vara frisk för att landet ska få ekonomisk tillväxt?" : En tvärsnittsstudie om hälsans effekt på ekonomisk tillväxt i världens minst utvecklade länder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mathilda Ljung; Matilda Lund; [2017]
  Nyckelord :Endogenous growth theory; health; economic growth; health economy; least developed countries; Endogen tillväxtteori; hälsa; ekonomisk tillväxt; hälsoekonomi; minst utvecklade länder;

  Sammanfattning : Health has long been referred to as a contributing development factor for economic growth, and health investments have been implemented as a strategy for achieving economic development. However, several countries have reached economic growth before improving health status, which raises questions of the significance of public health related to economic growth. LÄS MER

 5. 5. Nätläkare i vården

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Flack; Markus Engstrand; [2017]
  Nyckelord :Nätläkare; primärvården; Min doktor; Kry; utomlänsavtal; sjukvård; e-hälsa; digitalisering;

  Sammanfattning : En av hälso- och sjukvårdsorganisationens största utmaningar är bristen på tillgänglighet (regeringen.se). Som en del av en lösning på problemet har nya digitala vårdappar som erbjuder läkarkontakt via chatt, samtal eller videolänk lanserats på marknaden. LÄS MER