Sökning: "hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 761 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande arbete.

 1. 1. Rörelse i grundskolan : En kvalitativ observationsstudie om två grundskolors hälsofrämjande arbete i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Bråkenhielm; Sabina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; grundskolan; hälsoarbete; hälsopedagog;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? Metod: Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors upplevelser av att arbeta i team för att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Borglin; Malin Nelinder; [2020]
  Nyckelord :Teamarbete; Hälsofrämjande arbete; Förebyggande hälsovård; Specialistsjuksköterskor inom pediatrik; Skolhälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationell och nationell forskning visar att skolsköterskan har en betydelsefull roll i att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa. Basen för ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan anses vara att arbeta i team med övriga kollegiet. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Danielsson; Annie Wallenrud; [2020]
  Nyckelord :district nurse; increase competency; school health service; sexual health; distriktssköterska; elevhälsa; kompetenshöjning; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Inom skolsköterskans arbetsfält ingår hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa. I utbildningen till skolsköterska saknas antingen ämnet helt eller ges bristfälligt. Kunskap kring sexuell hälsa samt utformningen av det hälsofrämjande arbetet inhämtas istället via vidareutbildning som arbetsplatsen erbjuder. LÄS MER

 4. 4. SAMHÄLLS- OCH HÄLSOORIENTERING FÖR NYANLÄNDA, EN HÄLSOFRÄMJANDE INSATS : En kvalitativ studie kring samhälls-och hälsoorientering för nyanlända och dess olika sidor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarour Ali Jalil; [2020]
  Nyckelord :Integration; Migration; participation; social and health orientation; socioecological model; qualitative interviews; Delaktighet; Integration; Kvalitativa intervjuer; Migration; Samhälls-och hälsoorientering; Socioekologiska modellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhälls-och hälsoorienteringen till nyanlända är en av de hälsofrämjande insatserna som bedrivs över hela landet och är även lagstadgad. Trots det etableras det inte på samma sätt eller nivå i varje län och forskning visar för att de nyanlända ska kunna finna möjligheterna att etablera sig bör det finnas ett arbete som förhåller sig till den nivån av behov som krävs. LÄS MER

 5. 5. Hur intensitetsnivån av fysisk aktivitet påverkar hälsan : Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid metabola syndromet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Gill; Jenny Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Dorothea Orem; Egenvård; Metabola riskfaktorer; Sjuksköterska; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Metabola syndromet innebär fysiologiska riskfaktorer som bukfetma och högt blodtryck vilket ger en förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och diabetes typ 2. Tillståndet ökar globalt och leder till stora hälsoproblem, med fysisk aktivitet kan riskerna förminskas. LÄS MER