Sökning: "hälsokorset omvårdnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsokorset omvårdnad.

  1. 1. ETT SÅRAT HJÄRTA : Upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Sara Birgersson; Madelen Ljunggren; [2013]
    Nyckelord :Daily life; experiences; health; heart attack; patient; wellbeing; Hjärtinfarkt; hälsa; patient; upplevelse; vardagsliv; välbefinnande;

    Sammanfattning : Varje dag drabbas cirka 100 personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att hjärtinfarkt är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen för att vårdpersonal ska kunna genomföra en god omvårdnad. LÄS MER