Sökning: "hälsokunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet hälsokunskap.

 1. 1. Hjärtsvikt – motivationen till egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Pärla Wartanian; Dijana Vujicic; [2019]
  Nyckelord :egenvård; hjärtsvikt; hälsokunskap; kvalitativ; kvantitativ; motivation; personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt anses idag vara ett av de vanligast förekommande tillstånden inom hjärt- och kärlsjukdomar. Det beräknas att till år 2030 kommer 8 miljoner människor att drabbas av hjärtsvikt i världen. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär stora förändringar i livet och som ger ett lidande för personerna. LÄS MER

 2. 2. Hälsokunskap = Hälsosamma Levnadsvanor : En kvantitativ studie om sambandet mellan gymnasieelevers hälsokunskaper och deras levnadsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Rasmus Henriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Idrott och hälsa eller hälsa i idrott? : En kvalitativ studie om lärarnas upplevelse av hälsoundervisning i Sverige och i Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Hägglund; Kaisa Ranki; [2018]
  Nyckelord :Idrottsämnet; Hälsokunskap; Undervisning; Hälsoperspektivet;

  Sammanfattning : Många svenska lärare i ämnet idrott och hälsa anser att begreppet hälsa är ett luddigt och svårtolkat begrepp i läroplanen. I Finland plockades hälsa ut från ämnet gymnastik 2001 och blev ett eget ämne med fokus på olika perspektiv och definitioner av hälsa. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet och egenvård vid diabetes typ 2. En litteraturöversikt över faktorer som påverkar följsamhet i behandling och egenvård hos patienter med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ted Björklund; Rebecca Hagh; [2017-06-30]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Följsamhet; Egenvård; Sociokultur; Hälsokunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett samlingsnamn för rubbningar i kroppens omsättning av glukos. En typ är diabetes typ 2 där kroppens vävnader får minskad förmåga att ta upp insulin och tillgodogöra sig glukos. Sjukdomen kännetecknas bland annat av stora urinmängder, torr hud, torra slemhinnor och törst. LÄS MER

 5. 5. Behov av kunskap och undervisning gälande egenvård till hjärtsviktspatienter i samband med utskrivning från sjukhus

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna-Karin Blomkvist; Eleksandra Mousa; [2016]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Kunskap; Undervisning; Egenvård; Utskrivning från sjukhus.;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar många äldre människor och det uppskattas att ungefär200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakas alltid av en eller flera bakomliggande sjukdomar, där kranskärlssjukdom och högt blodtryck är de vanligaste orsakerna. LÄS MER