Sökning: "hälsomodeller"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hälsomodeller.

 1. 1. Hälsa i ämnet idrott och hälsa- En kvalitativ undersökning om lärares syn på hälsa.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linda Kumlin; [2013]
  Nyckelord :Physical education and Health; Health; Health model; salutogenic; pathogenic; education plans; Idrott och hälsa; hälsa; salutogen; patogen; hälsomodeller; läroplaner;

  Sammanfattning : Hälsa är ett begrepp som har avsaknad av en bestämd definition. Det finns flertalet erkända definitioner såsom WHO:s men det finns även de definitioner som skapats av den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Affordable high quality health carefor school children in India

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :Claudia Olsson; [2012]
  Nyckelord :Affordable High Quality Health Care; Cost Efficiency; Expansion Strategy; Prisvärd högkvalitativ sjukvård; Kostnadseffektivitet; Expansion; Strategi; Social;

  Sammanfattning : Access to affordable high-quality health care solutions is a global challenge, especiallyin emerging markets where health care systems are the most resource constrained. Thesocio-economic benefits of investing in health care are considerable, especially in termsof improvement of life quality and economic development. LÄS MER