Sökning: "hälsopark"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hälsopark.

 1. 1. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER

 2. 2. Alléer

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Ann-Marie Näslund; [2011]
  Nyckelord :alléer; historia; funktion;

  Sammanfattning : Allén förklaras som en väg eller gata med planterade träd på båda sidor, vanligen i enkla rader men även flerdubbla led. Allén är en anläggning som innehåller minst 7 träd. •Alléerna anlades förr ofta för att genom hamling ge bonden djurfoder och bränsle •Alléerna anlades för att hindra jordflykt på skånska slätten. LÄS MER

 3. 3. Tre Högars park : från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Hjertqvist; [2006]
  Nyckelord :hälsopark; motionspark; hälsofrämjande; Tre Högars park; friskvård;

  Sammanfattning : There are plenty of exciting changes being developed in Tre Högar´s Park, which is located in the district of Linero, eastern Lund. A project group representing Linero If, Lugi Tennis and Linero/Östra Torn Health centre, has been created and is responsible for managing a development project of the Park. LÄS MER