Sökning: "hälsopedagogik uppsats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hälsopedagogik uppsats.

 1. 1. ”Göra saker som är meningsfulla” En kvantitativ studie om känsla av sammanhang och niondeklassares svenskundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Daniel Wadlert; [2013-10-02]
  Nyckelord :Elevens värld; KASAM; svenskundervisning; utveckling;

  Sammanfattning : Larmrapporterna om tillståndet i den svenska skolan avlöser varandra. Skolresultaten fortsätter att sjunka menar Skolverket och den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar flaggar Socialstyrelsen, FHI och BRIS om. LÄS MER

 2. 2. Lärande som konstrueras på ett självledarskapsläger : En kvalitativ observationsstudie om ungdomars lärande och aktörskap inom ramen för Självledarskapslägret DNG 360°

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Numell; [2013]
  Nyckelord :Hälsopedagogik; psykisk hälsa; ungdomar; självledarskap; lärande; hälsofrämjande; självledarskapslägret DNG 360°; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ungas psykiska ohälsa ökar och det finns många hälsointerventioner som görs inriktade på denna målgrupp. Det finns många åtgärder och metoder som är framtagna för att främja ungas hälsa och många av de studier som är gjorda innefattar interventioner med dessa åtgärder och metoder och utvärderingar av desamma. LÄS MER

 3. 3. Högstadieelevers tankar kring sin uteblivna frukost

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Mayumi Backman; [2013]
  Nyckelord :utebliven frukost; hälsopedagogik; fasta; tankar;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar upp en annan vinkel på frukostätande och högstadieelevers tankar kring frukostätande och deras skolprestation. Målsättningen med uppsatsen är att redovisa och analysera tankar bakom ungdomars uteblivna frukost med hjälp av tidigare forskning av både för - och nackdelar med frukosten. LÄS MER