Sökning: "hälsopedagogiskt program"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hälsopedagogiskt program.

 1. 1. Hälsofrämjande metoder för förändring av ohälsosamma levnadsro vid prediabetes. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Löfskog; Susanna Coly; [2016-03-17]
  Nyckelord :prediabetes; nedsatt glukostolerans; livsstilsförändring; systematisk litteraturöversikt; prediabetes; impaired glucose tolerance; life style intervention; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av prediabetes och typ-2 diabetes är ett växande globalt problem. Ett flertal större studier har visat att livsstilsförändring gällande hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet kan minska risken för personer med prediabetes att utveckla typ 2-diabetes. LÄS MER

 2. 2. När ”Google” blir din läkare. : En sambandsstudie ur ett hälsopedagogiskt perspektiv med fokus på hälsorelaterad information på Internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Borgkvist; Andréa Cardenbäck; Jennifer Pettersson; [2016]
  Nyckelord :health literacy; health; health-information; knowledge; pedagogic; self-diagnosis; Internet; hälsolitteracitet; hälsa; hälsoinformation; kunskap; pedagogik; självdiagnostisering; Internet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att "googla" på sina symptom och söka hälsoinformation på Internet kräver en viss förkunskap för att kunna ta del av informationen. Dagens lättåtkomliga hälsoinformation kan leda till konsekvenser så som felaktiga behandlingar och feldiagnostisering vilket vidare kan orsaka negativa följder för den individuella hälsan. LÄS MER

 3. 3. Att främja ungdomars hälsa: ”Det handlar ju om att få ungdomarna att växa, ta för sig och tycka det här är roligt” : - En kvalitativ intervjustudie om aktivitetsledarskapet i Aktivitet Förebygger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Cecilia Ekelund; [2013]
  Nyckelord :Health education; health promotion; didactics; leadership; leisure activity associations; Aktivitet Förebygger; adolescents; qualitative approach; Hälsopedagogik; hälsofrämjande; didaktik; ledarskap; föreningsverksamhet; Aktivitet Förebygger; ungdomar; kvalitativ ansats;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Föreningslivets hälsofrämjande potential var utgångspunkten för projektet Aktivitet Förebygger (AF) som 2009 startades upp som ett samarbete mellan skolorna och föreningslivet i Ängelholms kommun, i syfte att främja ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa. I tidigare studier kring hälsofrämjande interventioner för ungdomar, riktades fokus mot mottagarna av projektet, d. LÄS MER