Sökning: "hälsoperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet hälsoperspektiv.

 1. 1. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i grundsärskolan ur ett hälsoperspektiv : aspekter som påverkar daglig fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria Hasselström; Ulrika Glans; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; grundsärskola; hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; speciallärare;

  Sammanfattning : Författarna till denna studie är två blivande speciallärare, inriktning mot utvecklingsstörning. Under studietiden har de båda författarna till studien arbetat som lärare på grundsärskolan senare del, där de har haft som mål att införa mer fysisk aktivitet i form av rörelsepauser och en mer aktiv undervisning under hela skoldagen för eleverna med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Urbana grönområden och deras koppling till människors hälsa och välmående - en undersökning av befolkningens och kommunens inställningar i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Mikaela Behrens; [2020]
  Nyckelord :urban green areas; health; well-being; survey; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Densifying cities has become a way to make room for the increasing urban population. By doing so, the urban green areas risk being reduced as well as the population’s availability to them. Research has shown that interaction with nature and green spaces contribute positively to human health and well-being. LÄS MER

 4. 4. Prehospitala vårdmöten då ambulanssjuksköterskan hänvisar till annan vårdnivå : Kvalitativ intervjustudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Babak Pakaghideh Moghadam; Sandra Smedbro; [2020]
  Nyckelord :alternativ vård; ambulanssjukvård; hänvisning; kvalitativ; patient; vårdmöte; vårdnivå;

  Sammanfattning : Den växande befolkningen och demografin ökar behovet av och belastningen på akutsjukvården. Forskning har påvisat att alla patienter som söker och erhåller ambulanssjukvård inte är i behov av akutsjukvård på en akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Att vända skutan: Föräldrarnas inflytande på individens resa från en negativ till en positiv kroppsuppfattning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie-Helene Törnblom; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte hur unga vuxna, som utvecklats från att ha en negativ kroppsuppfattning i tidiga tonåren till att ha en positiv kroppsuppfattning i unga vuxenåren, beskrev föräldrarnas inflytande på deras utveckling. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 31 respondenter i åldrarna 26 till 27 år. LÄS MER