Sökning: "hälsorelaterad livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden hälsorelaterad livskvalitet.

 1. 1. Utvärdering av en multidisciplinär gruppintervention för personer med diabetes typ 2: Påverkan på vikt, hälsorelaterad livskvalitet och grad av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gisela Lindqvist; Caroline Sundström; [2022]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetes mellitus; levnadsvanor; livsstilsförändring; primärvård; stillasittande; grupputbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 (DT2) är en allvarlig sjukdom som innebär risk för svåra komplikationer. Sjukdomen är ärftlig men uppkommer också till följd av ohälsosamma levnadsvanor och prevalensen ökar markant i världen. LÄS MER

 2. 2. Hälsorelaterad livskvalitet efter covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Samuel Jara Josefsson; [2022]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; covid-19; EQ-5D-5L;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa som begrepp kan definieras på olika sätt där det gemensamma är att fler parametrar än endast avsaknad av sjukdom inkluderas. En individs hälsa påverkar den upplevda livskvaliteten och sambandet kallas hälsorelaterad livskvalitet. Covid-19 är en luftvägssjukdom som har förmåga att orsaka allvarlig sjukdom och död. LÄS MER

 3. 3. Associationerna mellan fysisk aktivitet, stillasittande beteende, hälsorelaterad livskvalitet och ländryggssmärta hos ungdomar och unga vuxna : en utforskande litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mikael Johansson; Peter Ståhl; [2022]
  Nyckelord :Fysisk Aktivitet; Livskvalitet; Ländryggssmärta; Stillasittande Beteende; Unga Vuxna; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är multifaktoriellt och ett globalt problem som förekommer i alla åldrar. Fysisk aktivitet har hälsofördelar i kontrast till fysisk inaktivitet och stillasittande beteende som medför hälsorisker. Prevalensen av ländryggssmärta hos ungdomar ökar med ålder och drabbar även unga vuxna. LÄS MER

 4. 4. Gastroesofagael Reflux (Gerd) Och Oral Hälsa : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Karin Magnusson; Viktorija Pankeviciute; [2022]
  Nyckelord :Acid regurgitation; GERD; Oral diseases; Oral manifestations; Oral mucosal changes; GERD; Munslemhinneförändringar; Orala manifestationer; Orala sjukdomar; Sura uppstötningar;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur den orala hälsan påverkas hos patienter med gastroesofagael reflux sjukdom (GERD) med frågeställningarna: Förekommer orala sjukdomar och/eller kliniska tecken hos patienter med GERD? och Hur påverkas oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med GERD? Metod: Sökningen av artiklar i denna litteraturstudie utfördes i tre databaser: Dentistry & oral sciences source (DOSS), MEDLINE och CINAHL. Artiklarna vilka inkluderades i denna litteraturstudie var publicerade mellan åren 2011–2022 och besvarade studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar livskvaliteten för personer med hypotyreos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Petronella Bäckström; Paulina Lind; [2022]
  Nyckelord :Hypothyroidism; health related quality of life; quality of life; hypotyreos; hälsorelaterad livskvalitet; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av världens vanligaste sjukdomar som drabbar cirka tio procent av befolkningen. Sjukdomen har i Sverige fördubblats från 2006 till 2017 framförallt bland kvinnor mellan 20−40 år. LÄS MER