Sökning: "hälsorisk"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet hälsorisk.

 1. 1. Emissioner av nanotrådar från epitaxisubstrat

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Camilla Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Nanosäkerhet; epitaxi; arbetsplatsrisk; aerosol; hälsorisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Morfologiska likheter med asbest tillsammans med toxikologiska studier i celler och försöksdjur har väckt oro för de potentiella hälsoriskerna om nanotrådar kan bli luftburna och inandas vid hantering. Nanotrådar växta på substrat genom epitaxi kan riskera att skadas under hantering vid förberedelse för analys i mikroskop och detta examensarbete ämnar undersöka huruvida nanotrådar eller fragment av dessa kan lossna från substratet och bli luftburna då detta händer. LÄS MER

 2. 2. Äldres möten med barn på vårdboenden : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christin Söderberg; Johanna Norrman; [2021]
  Nyckelord :Elderly; illness; intergenerational program; literature review; loneliness.; Ensamhet; intergenerationsprogram; litteraturöversikt; ohälsa; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund: Antalet äldre i Sverige blir fler och medellivslängden ökar. Meningsfulla aktiviteter, balans mellan förmågor och utmaningar samt positiv livssyn framkom som förutsättningar för att uppnå hälsa hos äldre. När äldre beskriver lycka påtalas ofta barn. LÄS MER

 3. 3. Mötet med hälso- och sjukvården som överviktig : en littteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Andrei Pigai; Monica Valverde; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett tilltagande världshälsoproblem och sedan slutet på 1990-talet erkändes det som en sjukdom (WHO, 2020). Det utgör en hälsorisk och är en av de största orsakerna till förtida död i Sverige, samtidigt påverkar det individen på både fysisk och psykisk nivå. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Isabell Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; ledarskap; pedagogisk påverkansprocess;

  Sammanfattning : Medarbetarens arbetstillfredsställelse är ett centralt ämne och har fått alltmer uppmärksamhet av både arbetsgivare och forskare. På dagens arbetsplatser utförs undersökningar i form av enkäter eller liknande för att ta reda på de anställdas upplevelser av ledarskapet, arbetsuppgifter, arbetsmiljön och tillgängligheten av kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Isabell Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; ledarskap; pedagogisk påverkansprocess;

  Sammanfattning : Medarbetarens arbetstillfredsställelse är ett centralt ämne och har fått alltmer uppmärksamhet av både arbetsgivare och forskare. På dagens arbetsplatser utförs undersökningar i form av enkäter eller liknande för att ta reda på de anställdas upplevelser av ledarskapet, arbetsuppgifter, arbetsmiljön och tillgängligheten av kompetensutveckling. LÄS MER