Sökning: "hälsosamma val"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden hälsosamma val.

 1. 1. ”Det är inte bara falukorv hit och en ostbit dit” – Utmaningar och möjligheter att främja hälsosamma matval i dagligvaruhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Melissa Mjöberg; [2018-08-10]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; hälsosam mat; hälsopromotion; köppunkt; nudging;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Christina BergExaminator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. Associationen mellan socioekonomiska faktorer och övervikt/fetma bland barn mellan 0 - 12 år : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Laura Hungefält; Cecilia Lager; [2018]
  Nyckelord :Children; socioeconomic status; overweight; obesity; health risk factors; Barn; socioekonomisk status; övervikt; fetma; frisk riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma bland barn har de senaste 30 åren ökat över hela världen. Att barn utvecklar övervikt eller fetma har inte bara att göra med deras livsstil utan bakomliggande orsaker kan kopplas till föräldrars socioekonomiska status, SES (Folkhälsomyndigheten, 2017). LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 4. 4. Levnadsvanors påverkan på kvinnans fertilitet och sjuksköterskans informativa roll. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annika Brahme; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Levnadsvanor; fertilitet; kvinnor; sjuksköterska; informativ roll; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnans levnadsvanor kan innebära många risker däribland en inverkan på fertiliteten, vilket uppdagar ett behov av förebyggande information om levnadsvanors påverkan på fertiliteten för att möjliggöra hälsosamma val. Syfte: Att belysa hur levnadsvanor kan påverka fertiliteten hos kvinnor samt sjuksköterskans informativa roll vid förändring av levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Är vikten viktigast? : En kvalitativ innehållsanalys av Sveriges landstings vårdprogram för behandlingav vuxna personer med fetma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Backman; Susanna Backman; [2018]
  Nyckelord :Fetma; vårdprogram; riktlinjer; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är idag ett stort, växande samhällsproblem. Det finns inga nationella riktlinjer för behandling av personer med fetma men vissa av landstingen och regionerna har upprättat egna vårdprogram. LÄS MER