Sökning: "hälsosamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet hälsosamtal.

 1. 1. Utmaningar i skolsköterskans hälsofrämjande arbete : Övervikt och fetma bland elever isocioekonomiskt svaga områden

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Ingemarsson; Ulrica Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Health promotion work; overweight; pnehomenography; school nurse; socioeconomic disadvantaged areas; Fenomenografi; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; socioekonomiskt svaga områden; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland skolbarn har ökat dramatiskt sedan 1980-talet. Detta är oroväckande då fetma ökar risken för ohälsa. Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ett arbete som till stor del sker genom hälsosamtal och hälsobesök. LÄS MER

 2. 2. Hälsosamtal i Region Västmanland : En kvalitativ studie om 50-åringars uppfattningar om hälsosamtal och hälsosamma levnadsvanor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tove Janson; [2020]
  Nyckelord :Förebyggande; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamtal; Kvalitativ metod; Levnadsvanor;

  Sammanfattning : Region Västmanland arbetar med hälsoinriktat arbete för att främja hälsa och förebyggasjukdom. År 2017 påbörjades den förebyggande insatsen ”Hälsosamtal för 50-åringar”. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av hälsosamtal med elever som har psykisk ohälsa : En metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Carlsson; Anna Stenerhag; [2020]
  Nyckelord :health dialogue; mental illness; school nurse; hälsosamtal; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar både i Sverige och runt om i världen. I Sverige är dessa barn och unga elever inom grund- och gymnasieskolan. Genom hälsosamtalet har skolsköterskor möjligheten att identifiera de elever som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande arbete med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Olofsson; Pia Tallving; [2020]
  Nyckelord :Experiences; health dialogue; health promotion work; newly arrived foreign students; school nurses; Hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; nyanlända elever; skolsköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet nyanlända barn och ungdomar har stadigt ökat i Sverige under åren 2000 till 2015 och har därefter minskat. Även om antalet nyanlända har minskat har de inte haft och har inte tillgång till hälso- och sjukvård i samma utsträckning som svenskfödda barn och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors upplevelse av hälsosamtalet - en komplex uppgift

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Gryth; Caroline Lind; [2020]
  Nyckelord :Documentation; health dialogues; health promotion; pupils; school nurse; Dokumentation; elever; hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I skolsköterskors uppdrag ingår att stödja eleverna genom hälsofrämjande arbete och ge dem förutsättningar till god hälsa. Genom hälsosamtal kan skolsköterskor få en överblick över elevens hälsa och dennes livsvärld. Hälsosamtalet innefattar även dokumentation av samtalet. LÄS MER