Sökning: "hälsostödjande familjesamtal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hälsostödjande familjesamtal.

 1. 1. Familjers upplevelser av hälsostödjande familjesamtal vid kronisk sjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pernilla Rismalm; Nathalié Sigelind; [2020]
  Nyckelord :Hälsostödjande familjesamtal; kronisk sjukdom; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom påverkas hela familjen, det kan leda till en förlust av normala familjefunktioner. Kroniska sjukdomar har under det senaste årtiondet ökat kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser när en familjemedlem flyttar till ett särskilt boende för äldre : Relatives’ experiences when a family member move to a residential home for older people

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miriam Edholm; Lisett Westin; [2016]
  Nyckelord :distriktssköterska; upplevelser; anhöriga; särskilt boende; övergång; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omorganisation inom vården ställer högre krav på anhöriga då fler vårdas i hemmet. Därför behövs mer kunskap om anhörigas situation för att stärka familjehälsan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors inställning till att implementera hälsostödjande familjesamtal på en barnonkologisk avdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Norin; Jessica Sundqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom barnsjukvård arbetar sjuksköterskor nära familjer. Hälsostödjande familjesamtal är ett exempel på familjecentrerad omvårdnad vilket är välgörande för familjer men har ännu inte implementerats i den svenska sjukvården. Implementering av ny forskning är en komplicerad process som påverkas av flera olika faktorer. LÄS MER