Sökning: "hälsotest"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet hälsotest.

 1. 1. Att främja personalens hälsa. : En utvärdering av hälsofrämjande arbete i syfte att öka frisknärvaron.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Forsberg; Emil Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Frisknärvaro; hälsofrämjande; hälsotest; motivation; beteendeförändring;

  Sammanfattning : CSN (Centrala studiestödsnämnden) har som ambition att förstärka sin frisknärvaro bland medarbetarna. Anledningen till det är att främja hälsan för den enskilda individen och minska kostnaderna för organisationen i sin helhet. LÄS MER

 2. 2. Hälsotester för unga vuxna : Normalvärden för nyutvecklade hälsotester för friska och fysiskt aktiva kvinnor och män 20-30 år

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Jansson; Camilla Söder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att ta fram normalvärden för Gymnastik- och idrottshögskolans reguljära och nyutvecklade hälsotester för friska och fysiskt aktiva individer i åldern 20-30 år. LÄS MER

 3. 3. Korrelationen mellan GIH:s pyramidtest och VO2max-test på löpband : en valideringsstudie på unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Ryhed; Moa Sandlund; [2015]
  Nyckelord :pyramidtest; 5MPT; konditionstest; syreupptag; maximal syreupptagningsförmåga; VO2max; löpband; korrelation; hälsotest;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka resultat vid och korrelationen mellan fem-minuters pyramidtest (5MPT) och maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband på yngre friska individer. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av metoden Hälsoprofilbedömning - En studie utförd på tre fokusgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; [2011-03-03]
  Nyckelord :livsstilsförändring; hälsotest; levnadsvanor; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bland den vuxna befolkningen i Sverige har folkhälsan försämrats avsevärt de senaste decennierna vilket har bidragit till att det hälsofrämjande arbetet fått allt större betydelse i dagens samhälle. Ett led i detta arbete är att undersöka hälsan för att se om man som individ är i behov av att förändra sin livsstil för att inte drabbas av ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Hälsoprofilbedömning – Hur upplevs metoden och kan den påverka till livsstilsförändring? En studie gjord på tre fokusgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; Charlotte Tolentino Jonsson; [2011-03-02]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; livsstilsförändring; hälsofrämjande arbete; hälsotest;

  Sammanfattning : Bland den vuxna befolkningen i Sverige har livsstilen försämrats avsevärt vilket harbidragit till att det hälsofrämjande arbetet fått en allt större roll i samhället. Ett led i dettaarbete är att undersöka hälsan för att kartlägga om man som individ är i behov av attförändra sin livsstil för att inte drabbas utav ohälsa. LÄS MER