Sökning: "hämmande faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden hämmande faktorer.

 1. 1. Samverkan kring patienter med psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hur sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård upplever samverkan med sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Pommer; Gabriella Andersson; [2023]
  Nyckelord :Psychiatric outpatient care; Municipal home health care; mental illness; the nurse s experience; collaboration; person-centered care; Psykiatrisk öppenvård; Kommunal hemsjukvård; psykisk ohälsa; sjuksköterskans upplevelse; samverkan; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och sjukhusen för psykiatri stängde, krävdes mer heltäckande insatser för personer med psykisk ohälsa. God samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och kommunal hemsjukvård är nödvändig för att bedriva personcentrerad vård. LÄS MER

 2. 2. Flyktig nödvärnsrätt – Om svårigheten att tänka klart under stress och rädsla i en nödvärnssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Parment; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; nödvärn; self-defense; nödvärnsexcess; excessive self-defense; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att kritiskt granska försvarlighetsbedömningen och excessbedömningen som görs i nödvärnssituationer. Ett psykologiskt perspektiv används för att analysera huruvida Högsta domstolen har skapat en för långtgående skyldighet att fly istället för att försvara sig med våld. LÄS MER

 3. 3. Vi lyfter omvårdnaden - om ni stöttar oss. Faktorer som främjar och hämmar införandet av en sjuksköterskeroll på avancerad nivå.

  Magister-uppsats,

  Författare :Erika Eriksson; Linnéa Johansson; [2022-02-09]
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; främjande faktorer; hämmande faktorer; professionell roll; specialistsjuksköterska; sjukhus; systematisk litteraturstudie; utveckling av roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens komplexa sjukvård med bland annat en åldrande befolkning kräver att resurser i form av personal och kompetens optimeras för att en så god vård som möjligt ska kunna utföras. Specialistsjuksköterskor erhåller en högre kompetens efter avslutad specialistutbildning, vilket i sig leder till en högre patientsäkerhet om denna kompetens utnyttjas optimalt. LÄS MER

 4. 4. Från mimande till hörd: En aktionsforskningsstudie om icke-sångares sångliga självbild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tilda Sventorp; Josefine Aronsson; [2022]
  Nyckelord :Musikalisk bakgrund; Musikalitet; Självbild; Sångförmåga; Sångundervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Musical background; Musicality; Self-image; Singing ability; Singing lessons; Educational science; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : We who have written this study love to sing. Singing is a part of our everyday life and is a great source of joy. We have both come across people who do not have the same positive relationship towards singing as we have. Therefore, we wanted to investigate what could be the reason behind this more negative approach towards singing. LÄS MER

 5. 5. Lärmiljöernas betydelse för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Brink; Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Individ; inkludering; lärmiljöer; samsyn; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brink, Linda och Nilsson Anna (2022). Lärmiljöernas betydelse för inkludering. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER