Sökning: "hämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet hämmande.

 1. 1. Att lära på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Olivia Smolek; Ida-Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; lärande; utveckling; lärmiljö; individ; kontext; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter analysera förutsättningarna för arbetsplatslärande och hur dessa upplevs påverka medarbetarnas utveckling samt lärande. Studien är genomförd på medicinteknikföretaget Nolato Meditech i Lomma. LÄS MER

 2. 2. Råttsvingel och ekorrsvingel : biologi, utbredning och kontrollmöjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Rickard Hagdahl; [2018]
  Nyckelord :råttsvingel; ekorrsvingel; Vulpia myuros; Vulpia bromoides; rödsvingel; bekämpning; herbicidtolerans; fröbank; gräsogräs; utbredning; gräsfröodling; växtföljd; våretablering; falsk såbädd; direktsådd; reducerad bearbetning; plöjning; ACCase-hämmare;

  Sammanfattning : Råttsvingel (Vulpia myuros) och ekorrsvingel (Vulpia bromoides) har blivit allt vanligare problem i norra Europa. I Danmark finns stor förekomst av främst råttsvingel i gräsfröodlingar men även i höstveteodlingar. I odlingar av rödsvingel och ängsgröe har framförallt råttsvingel blivit en etablerad art i södra delen av Sverige. LÄS MER

 3. 3. Användarupplevelse för äldre lantbruksföretagare : viktiga aspekter vid utvecklandet av användarupplevelse för äldre användare i digitala tjänster

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Victor Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; användarupplevelse; äldre; lantbrukare; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen genomgår just nu en omfattande digitaliseringsfas. Detta märks speciellt i att företag som Lantmännen och LRF konsult utvecklar digitala tjänster avsedda för lantbruksföretagare. LÄS MER

 4. 4. Jag, du och vi i en mentorskapsrelation - En studie om mentorskapsrelationer som pedagogiskt redskap för lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Bisgaard; [2018]
  Nyckelord :Mentorskap; relationell pedagogik; utbildningsrelation; ansvar; förebildlighet; lärande; relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur mentorskapsrelationen verkar som pedagogiskt verktyg för lärandet. I dagens samhälle kan mentorskap bland annat betraktas användas utifrån tanken om att främja det livslånga lärandet och som svar på samhällsutmaningar, såsom att bidra till att fler får kvalificerat arbete. LÄS MER

 5. 5. CHARACTERIZATION OF THE GLYCEROL REDOX METABOLISM OF THE L. REUTERI STRAIN DSM 17938

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ulf Johansson; [2018]
  Nyckelord :3-HPA; Lactobacillus reuteri DSM 17938; redox metabolism; reuterin; SD4;

  Sammanfattning : Lactobacillus reuteri är en heterofermentativ bakterie som växer bra på flera olika kolkällor och har studerats flitigt på grund av dess probiotiska effekt. L. reuteri föreslås också för industriell användning, baserat på de intressanta produkterna som bildas vid fermentering. LÄS MER