Sökning: "hämtad"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet hämtad.

 1. 1. TEXTENS BETYDELSE PÅ IKONER. Betraktarens syn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisbeth Petersson; [2019-06-17]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; ikon; ikontexter; textförståelse; textrullar;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att dels undersöka om dagens kyrkobesökare i ortodoxaförsamlingar i Halmstad förstår ikonens text dels att själv undersöka om texteni fem textrullar på fem olika ikoner motsvarar det budskap, som ikonen visar.Jag vill även undersöka om texten finns i Bibeln och från vilken bibeltexttexten är hämtad. LÄS MER

 2. 2. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 3. 3. Musik- och kulturskolornas ideologi ur ett bildningsperspektiv

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Håkan Sandh; [2019]
  Nyckelord :Music; music school; drama; visual art; dance; School of Arts; history; ideology; bildung; Musik; musikhistoria; musikskola; kulturskola; historia; ideologi; bildning;

  Sammanfattning : In the years around 1950 the first Music Schools – organized by the municipalities – started in Sweden. They were a result of local initiatives. They were not a part of the national school system. Instead their focus was on creating opportunities for children to learn to play an instrument in their spare time. LÄS MER

 4. 4. Regulation of Nitrogen Content in High Alloyed Stainless Steels during the AOD Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Hanna Englund; Henrietta Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a final step in the argon oxygen decarburisation (AOD) process, argon- and nitrogen gas is blown through the melt. To regulate the nitrogen content in the steel melt during this step a reliable model is needed. LÄS MER

 5. 5. Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; district nurse; four cornerstones in palliative care; palliative care; elderly people; Brytpunktssamtal; distriktssköterska; fyra hörnstenar i palliativ vård; palliativ vård; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att brytpunktssamtal erbjuds. LÄS MER