Sökning: "hämtad"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade ordet hämtad.

 1. 1. Inkludering som perspektiv och verklighet : synen på inkludering hos grundsärskolans pedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Victoria Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; intellectual disability; participation; primary school for children with intellectual disabilities; Delaktighet; en skola för alla; grundsärskola; inkludering; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning pedagoger som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan har om inkludering som begrepp och hur de arbetar med att få eleverna att uppleva delaktighet. Vilka möjligheter och hinder anser de finns för att uppnå en inkluderande skola för särskoleelever. LÄS MER

 2. 2. Hashtag-politik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Personalization; mobilization; broadcasting; partisan dealignment; instagram; ungdomsförbund; Filimonov; digital kampanj; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi tycks idag stå inför en stor förändring av vårt politiska klimat, de som inte anpassar sig riskerar att förlora följare. Uppsatsens syfte är att skildra hur svenska politiska ungdomsförbund använder sig av instagram i sina digitala kampanjer – detta under den politiskt intensiva månaden före riksdagsvalet 2018. LÄS MER

 3. 3. Hållbara förskollärare : Yrkesverksamma resonerar kring förskolläraryrkets hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Roxina Möller; Rebecka Nordin; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; rektor; psykisk hälsa; social hållbarhet; professionsutveckling; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie avser att finna arbetssätt som främjar förskollärarprofessionens sociala hållbarhet. Det eftersom en stor del rapporter vittnar om ett ohållbart klimat i förskollärarens yrkesroll med allt fler sjukskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Noterade eller onoterade fastighetsinvesteringar? : Undersökning av diskrepansen i värderingen mellan noterade och onoterade fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jamila Elouali; Karl Hansson; [2020]
  Nyckelord :Real Estate Returns; Private and Public Real Estate; Capitalization Rate; Asset Allocation; Fastighetsavkastning; publika och privata fastighetsinvesteringar; direktavkastning; tillgångsallokering;

  Sammanfattning : Avkastningen från privata och publika fastighetsinvesteringar är något som undersökts extensivt, med slutsatsen att noterade fastighetsinvesteringar uppvisat en högre avkastning jämfört med onoterade fastighetsinvesteringar på kort sikt. Denna uppsats avser att analysera historiska direktavkastningar i syfte av att upptäcka eventuella diskrepanser i värdering mellan noterade och onoterade fastighetsinvesteringar. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Åberg; Alexander Johansson; Lillemor Frisk; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; gymnasium; elevhälsa; faktorer och hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. LÄS MER