Sökning: "händelselogg"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet händelselogg.

 1. 1. Predictive Maintenance of Construction Equipment using Log Data : A Data- centric Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bazil Muzaffar Kotriwala; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Construction Equipment; Event Log; Sensor Log; Machine Learning; Imbalanced Data; Prediktivt underhåll; byggutrustning; händelselogg; sensorlogg; maskininlärning; obalanserade data;

  Sammanfattning : Construction equipment manufacturers want to reduce the downtime of their equipment by moving from the typical reactive maintenance to a predictive maintenance approach. They would like to define a method to predict the failure of the construction equipment ahead of time by leveraging the real- world data that is being logged by their vehicles. LÄS MER

 2. 2. Continuous Event Log Extraction for Process Mining

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Henny Selig; [2017]
  Nyckelord :Process Mining; Event Log; Data Convergence and Divergence; Continuous Log Extraction; Case Identification; Process Mining; händelselogg; Data Convergence; Data Divergence; Kontinuerlig loggextraktion; Typfallsidentifiering;

  Sammanfattning : Process mining is the application of data science technologies on transactional business data to identify or monitor processes within an organization. The analyzed data often originates from process-unaware enterprise software, e.g. Enterprise Resource Planning (ERP) systems. LÄS MER

 3. 3. Fantasy eller verklighet? : En studie om individers upplevelser av den interaktion som äger rum inom Guilds i ett online spel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabil Ezdani Khan; [2013]
  Nyckelord :Virtuella världar; Guild; sociala nätverk; datorspel; sociability; exchange; MMORPGs; spel design;

  Sammanfattning : Studien undersöker spelares sociala upplevelse inom online dataspelet World of Warcraft (Blizard entertainment 2004). Detta görs genom att studera de designförändringar som sker med verktyget "Guild" från 2004 fram tills Juni 2013. LÄS MER