Sökning: "hänvisning"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet hänvisning.

 1. 1. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 2. 2. Den som sig i leken ger får leken tåla? - En straffrättslig analys av idrottsvåld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda hur idrottsvåld, alltså våld som sker mellan idrottsutövare under pågående organiserad idrottsutövning, behandlas i det svenska straffrättssystemet och om denna behandling skiljer sig från den för annat våld. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i idrottsrörelsen och dess önskan om självbestämmande i idrottsliga frågor. LÄS MER

 3. 3. The preferences of homebuyers with a negative outlook on the real estate market : Investigating the preferences of homebuyers in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mattias Johansson; Caroline Rosendahl; [2018]
  Nyckelord :Homebuyer; preferences; negative outlook; real estate market; principal component analysis; survey; Bostadsköpare; preferenser; negative marknadssyn; fastighetsmarknaden; principalkomponentanalys; enkätundersökning;

  Sammanfattning : The real estate market is constantly fluctuating and when the market slows down, it becomes more difficult to sell real estate. Because of this, it is of importance to construction companies to increase their understanding of homebuyer preferences in order for them to build condominiums that there is a demand for in a declining market, and thereby create a more liquid real estate market. LÄS MER

 4. 4. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Bertils; [2018]
  Nyckelord :växtkomposition; rosenrabatter; annueller; perenner; moderna rosor; besöksvärde; Fredriksdal;

  Sammanfattning : Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad som uppfattas vackert. Då det är upp till åskådaren att själv bedöma detta är omdömet subjektiv. Däremot vill jag med detta arbetet visa på en del begrepp och riktlinjer kring vad som ligger till grunden till vad jag anser vara vacker växtkomposition. LÄS MER

 5. 5. Samhällsfarliga konflikter - En undersökning av begreppsdefinitionen med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn, samt en komparativ studie av hanteringen av samhällsfarliga konflikter i Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kollektiv arbetsrätt; Samhällsfarliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande uppsats undersöks det svenska systemet för hantering av samhällsfarliga konflikter. Uppsatsen kommer dels att diskutera det svenska definitionsbegreppet av sådana konflikter med utgångspunkt i aktuell konflikt i Göteborgs hamn, dels genomföra en komparativ studie med det danska arbetsrättsliga systemet för att hantera uppkomsten av sådana konflikter. LÄS MER