Sökning: "härad"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet härad.

 1. 1. Den brottsliga landsbygden och järnvägens ankomst. En studie i kriminalitet i ett samhälle i förändring, Daga härad under åren 1855–1865.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Staffan Furå; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Criminality has always been a problem in all societies, both in urban and rural areas. And when Sweden hade come a bit with the industrialisation of the country, in the 1900th century, and the railroads began to spread across the country, a new type of working men (mostly men) emerged, the railway workers, with a terrible reputation for being aggressive and drunkards. LÄS MER

 2. 2. Utomäktenskaplig fruktsamhet i Västbo härad : En studie över sju socknar 1860-1939

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Dyberg; [2019]
  Nyckelord :Utomäktenskaplig fruktsamhet; socken; begynnande industri; Västbo härad;

  Sammanfattning : During the 19th and 20th century, Sweden saw a dramatic increase of illegitimate children. The phenomenon was not however equally distributed, as the frequency was much lower in the western parts of the country. In several doctoral thesis, the development has been explained with the advancing industrialization of the modern society. LÄS MER

 3. 3. Corpus & Nisch : En ikonologisk studie av altarskåp i Strängnäs Stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Frida Leiding; [2019]
  Nyckelord :Corpus; altarskåp; Jesus; senmedeltid;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för en ikonologisk bildanalys av fyra altarskåp i Strängnäs Stift. De utvalda altarskåpen för studien är Strängnäs domkyrkas altarskåp, Härad kyrkas högaltarskåp, Ytterselö kyrkas altarskåp och till sist Aspö kyrkas altarskåp. LÄS MER

 4. 4. FOLKLIGT BRODERI FRÅN MARKS HÄRAD - från bruksföremål till landskapssymbol Hillevi Skoglund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Hillevi Skoglund; [2018-06-14]
  Nyckelord :embroidery; needlework; folk-art; romantic nationalism; Handicraft movement;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot ledarskap och slöjd2018, 180 hpGrundnivå2018:31.... LÄS MER

 5. 5. En fornälskares utgrävningar. : En studie av den tidiga arkeologin i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Malena Magnusson Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Swedish antiquity; Henric Jacob Sivers; Skrickerum; excavation; antiquarianism; svensk forntid; Henric Jacob Sivers; Skrickerum; utgrävning; fornforskning;

  Sammanfattning : The essay deals with the early archaeology in Sweden during the 17th and 18th centuries in generally and with Henric Jacob Sivers excavations at Skrickerum in particularly. In the medieval, Christian Sweden, the relics from the antiquity was considered merely as symbols of the heathen past  but with the foundation of Sweden as a united kingdom they awoke interest as symbols for the nation and were used as tools in the nation building. LÄS MER