Sökning: "härledning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet härledning.

 1. 1. Matematiska såll och deras tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Nils Alexandersson; Erik Dagobert; Coën Lorcan Olofsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteorigenom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera endatorimplementation av Eratosthenes såll. I rapporten presenteras Eratosthenes generaliseradesåll, samt Bruns och Selbergs såll. LÄS MER

 2. 2. Synthesis of Annotations for Partially Automated Deductive Verification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Skantz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We investigate the possibility of inferring annotations from source code to enable a partially automated process of deductive verification within the scope of embedded systems code. Specifically, we design a plugin for the verification framework Frama-C, that synthesizes function contracts including every precondition necessary to later prove functional software specifications. LÄS MER

 3. 3. Functional and Dynamical Consequences of Long-Range Patchy Connections in the Primary Visual Cortex

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Leo Laurenz Zeitler; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While it is a known fact that higher mammals develop a differently structured primary visual cortex than rodents, the reason for this phenomenon remains unknown. Eutherian species that rely primarily on vision establish long-range patchy connections between locally clustered neurons. LÄS MER

 4. 4. Alfa-sorterad nollinvesteringsstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Per Malm; [2020]
  Nyckelord :Nollinvesteringsportfölj; Alfa; Sharpe-kvot; CAPM; Fama och French trefaktormodell; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker nollinvesteringsportföljer sorterade efter alfa framtaget med härledning av CAPM samt Fama och Frenchs trefaktormodell. Regressioner utförs med hjälp av data baserat på en tidsram omfattande sex respektive tolv månader. Varvid totalt fyra olika portföljer skapas och undersöks i enlighet med fyra olika metoder. LÄS MER

 5. 5. En sannolikhetsteoretisk behandling av diusion baserat p˚a Einsteins modell av Brownsk r¨orelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Friemann; Artur Karlsson; Simon Larsson; Albin Skilje; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi Brownsk rörelse och dess förbindelse med värmeledningsekvationen. Som förberedande material presenterar vi härledningen och lösningen till värmeledningsekvationen på R och den förutsättande termodynamiken som krävs för att förstå Albert Einsteins artikel om suspenderade partiklar i en utspädd lösning. LÄS MER