Sökning: "härma"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet härma.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Barns identitetsutveckling i förskolan : Hur arbetar förskollärare med barns identitetsutveckling i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Simonsson; Elin Benneborg; [2021]
  Nyckelord :identitet; identitetsutveckling; stöttning; normer; material; miljö; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring sitt arbete med barns identitetsutveckling i förskolan. För att uppnå syftet i studien har kvalitativa intervjuer genomförts skriftligt med åtta förskollärare. Resultatet har sedan analyserats utifrån den sociokulturella teorin. LÄS MER

 3. 3. Plankning och transkribering : Influenser för solospel på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Tholin; [2021]
  Nyckelord :Jazz; improvisation; trumset; Max Roach; plankning; transkribering;

  Sammanfattning : Att härma och hitta inspiration från förebilder har varit vardaglig praxis under jazzhistorien. Genom att appropriera (Säljö, 2014), lägger individer beslag på andra individers kunskap och omvandla det till egen kunskap. Senare i externaliseringen (Bruner, 2002) synliggörs kunskapen i handling. LÄS MER

 4. 4. Utveckla relationell förståelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Misha Izadi-shad; Linnéa Lindqvist Fant; [2021]
  Nyckelord :Elever; instrumentell förståelse; matematik; relationell förståelse; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är en litteraturstudie och berör frågor gällande instrumentell och relationell förståelse i matematikundervisningen. Studiens syften är att undersöka karaktäristiska drag för undervisning som resulterar i relationell förståelse samt hur elevperspektivet ser ut i förhållande till det relationella lärandet. LÄS MER

 5. 5. Mechanical Mirror

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Sanna Dahlin; Henrik Fagerlund; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Arduino; Prototype; Image processing; Mekatronik; Arduino; Prototyp; Bildbehandling;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to present an overview of the performed steps to construct and program a prototype of a mechanical mirror. The idea of a mechanical mirror is that a camera captures an image that is translated into pixels of different brightness values. LÄS MER