Sökning: "häst terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden häst terapi.

 1. 1. Hästmassage - påverkan på beteende och salivkortisol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :massage; häst; beteende; effekt; stess; kortisol;

  Sammanfattning : Massage har genom tiderna använts för att smärtlindra samt öka välbefinnandet. Det är en manuell terapi där mjukdelar manipuleras i syftet att påverka läkande processer i det neuromuskuloskeletala systemet. LÄS MER

 2. 2. Hästens helande kraft : En kvalitativ studie om användandet av hästen i behandling av människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angelina Ingvall Bakic; [2018]
  Nyckelord :hästunderstödd terapi; häst i terapi; hästunderstödd terapi i socialt arbete; hästunderstödda interventioner; equine assisted therapy; equine assisted learning och hippotherapie; equine assisted social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the arguments that a number of professionals in equine-assisted therapy had for having the horse as part of the treatment of people with mental and physical disabilities. The analysis was based on two theories: Antonovsky's theory of salutogenesis, including the concept of sense of coherence, and Bowlbys attachment theory. LÄS MER

 3. 3. Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Brantemar; [2018]
  Nyckelord :häst; okulär flora; bakterier; svampar; mykos; antibiotika; antimikrobiell känslighetstest; equine; horse;

  Sammanfattning : Ocular infections are a frequent encountered condition in horses and veterinarians in both field and hospital practice are involved in therapy decisions. Before treatment of a suspected ocular infection, cytology along with culture and susceptibility testing is recommended to guide the choice of appropriate topical therapy. LÄS MER

 4. 4. Reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad hos häst : prevalens och prevention

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Roos; [2017]
  Nyckelord :häst; perivaskulär reaktion; flebit; tromboflebit; perifer venkateter; prevalens; prevention;

  Sammanfattning : En komplikation som frekvent ses inom hästsjukvården är reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad. Dessa reaktioner är mer vanligt förekommande hos hästar med gastrointestinala sjukdomar och kan öka morbiditeten samt återhämtningstiden hos affekterade hästar. LÄS MER

 5. 5. "När jag rider känns det som att jag flyger och alla bekymmer stannar nere på marken"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martina Forsberg; Melinda Alenhorn; [2016]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionshinder; hälsa; sociala relationer; identitet; ryttare; häst; stallmiljö;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges folkhälsoenkät är psykisk ohälsa som bland annat depression och ångest, brist på tillit och sociala relationer vanligt förekommande hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder. För att förbättra den upplevda psykiska och sociala hälsan är deltagandet i fritidsaktiviteter av betydelse. LÄS MER