Sökning: "häst"

Visar resultat 1 - 5 av 750 uppsatser innehållade ordet häst.

 1. 1. Påverkar inavelsgraden hovbroskförbening och prestation hos kallblodstravare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Snöberg; [2019]
  Nyckelord :häst; inavel; hovbroskförbening; prestation; kallblodstravare;

  Sammanfattning : Sidebone is considered as a disease and is regulated in horse breeding according to the Swedish animal welfare law. Cold-blooded trotter stallions with sidebones are not allowed to be used in breeding. LÄS MER

 2. 2. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :häst; Equus Mundi; anthelmintika; avmaskning; örter; medicinalväxter; resistens;

  Sammanfattning : Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. LÄS MER

 3. 3. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Kopsch; [2019]
  Nyckelord :relativ luftfuktighet; häst; häststall; djurskydd; djurskyddskontroller;

  Sammanfattning : Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. LÄS MER

 4. 4. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sophia Mourath; [2019]
  Nyckelord :dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Sammanfattning : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av hästens allmäntillstånd efter första respektive revaccination med EHV vaccin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabella Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :equine herpesvirus; horse; virus; EHV-1; EHV-4; vaccination; clinical horse examination;

  Sammanfattning : Equine herpesvirus (EHV) is a common virus in horse populations around the world. The condition is counted as a notifiable disease in Sweden. There are currently nine different types. EHV-1,4 are the two most common types causing diseases in horses. LÄS MER