Sökning: "häst"

Visar resultat 1 - 5 av 895 uppsatser innehållade ordet häst.

 1. 1. Är kvarlämnad balplast en skaderisk för hästar? : En enkätstudie av skadeförekomst och hästägares åsikter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caisa Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Balplast; häst; skaderisk; nät; plast; hästägare; åsikter; kolik; traumatiska skador; utfodring; lagstiftning; kontroll; djurskydd; naturligt beteende;

  Sammanfattning : The authority responsible of controlling compliance with the Swedish animal welfare legislation is the county administrative board. When doing so, they often have to make assessments based on formulations such as acceptable, enough or unnecessary. LÄS MER

 2. 2. Stora Sundby Hästterapi

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Zachrisson; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna; Stora Sundby; Alberga; Häst; Hästterapi; Folkets Hus;

  Sammanfattning : The project, a hybrid between a community house and a center for horse led therapy, is designed with the intention of exploring the classic barn typology and modernizing a classical timber technique called bole house or post-and-plank. The building is situated in the northernmost part of the land belonging to Stora Sundby Castle and lies near Alberga city center. LÄS MER

 3. 3. Magsår hos häst : Hur påverkas hästens mag- och tarmsystem av dess utfodring, tävlingsmiljö och stress?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Brodin; [2022]
  Nyckelord :Magsår; häst; utfodringsrutiner; foderstat; träning; tävling; stress;

  Sammanfattning : Gastric ulceration (Equine gastric ulceration syndrome, EGUS) is a common disease among today's domesticated horses (Equus caballus), but can also occur in wild horses. Horses naturally spend 60 - 70 % of the day grazing and foraging; therefore, their gastrointestinal tract is designed for continuous forage and the gastric juice is secreted continuously. LÄS MER

 4. 4. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Nyckelord :bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Sammanfattning : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Granlund; [2022]
  Nyckelord :smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Sammanfattning : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. LÄS MER