Sökning: "hästars beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden hästars beteende.

 1. 1. Hästars (Equus caballus) beteenderespons på varma respektive kalla bett : en experimentell studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Östberg; [2020]
  Nyckelord :häst; Equus caballus; bett; utrustning; beteende; ansiktsuttryck; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Bits of different varieties are hypothesized to have been used for horses for at least 4000 of the 6000 years of domestication. However, the focus of previous studies regarding bits have mainly been on physical injuries caused by pressure points, effects of different shapes and their influence on the horse. LÄS MER

 2. 2. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Nyckelord :utfodring; beteende; hästhållning;

  Sammanfattning : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. LÄS MER

 3. 3. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Victoria Vesterholm; [2018]
  Nyckelord :Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. LÄS MER

 4. 4. Hästhållarens val av strömaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Christoffer Nyman Myr; Paulina Skantz; [2018]
  Nyckelord :strömaterial; egenskaper; liggbehov;

  Sammanfattning : The knowledge about the horse natural needs, such as feeding and resting with support for the head, is necessary for the horse keeper to be able to make the right choices about bedding material when holding horses. However, it was not known how the Swedish horse keeper´s think about their choice of bedding material and if the natural behavior of the horse was an important parameter when choosing. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katarina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :hovar; ojämna hovar; hållbarhet; prestation; exteriörbedömning;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöktes exteriöregenskapen ojämna hovar, dess frekvens, arvbarhet och påverkan på tävlingskarriären. Resultatet visar att ojämna hovar påverkar belastningen på hovarna, vilket leder till att en skillnad i rörelsemomenten kring både kronleden och hovleden uppstår. LÄS MER