Sökning: "hästars beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden hästars beteende.

 1. 1. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Victoria Vesterholm; [2018]
  Nyckelord :Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. LÄS MER

 2. 2. Hästhållarens val av strömaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Christoffer Nyman Myr; Paulina Skantz; [2018]
  Nyckelord :strömaterial; egenskaper; liggbehov;

  Sammanfattning : The knowledge about the horse natural needs, such as feeding and resting with support for the head, is necessary for the horse keeper to be able to make the right choices about bedding material when holding horses. However, it was not known how the Swedish horse keeper´s think about their choice of bedding material and if the natural behavior of the horse was an important parameter when choosing. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Katarina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :hovar; ojämna hovar; hållbarhet; prestation; exteriörbedömning;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöktes exteriöregenskapen ojämna hovar, dess frekvens, arvbarhet och påverkan på tävlingskarriären. Resultatet visar att ojämna hovar påverkar belastningen på hovarna, vilket leder till att en skillnad i rörelsemomenten kring både kronleden och hovleden uppstår. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av hästars användning av en ligghall i ett lösdriftssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Catarina Bengtsson; Camilla Eriksson; [2016]
  Nyckelord :ligghall; lösdrift; beteende; häst;

  Sammanfattning : Different types of loose housing systems are becoming more common, primarily with the aim to increase the welfare of the horses. According to Swedish Animal Welfare legislation, horses kept outside all year around must have access to a shelter during the cold season, for protection against cold, rain and wind. LÄS MER

 5. 5. Shelter use of horses during Swedish summer in relation to weather conditions and insect abundance

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Sveen; [2015]
  Nyckelord :horse; mare; foal; shelter use; weather; insect defensive behavious;

  Sammanfattning : Outdoor housing of horses’ best fulfils the horses’ need for physical activity and it is an alternative to the more cost and energy demanding indoor housing in stables. Furthermore, if outdoor housed horses have access to shelter they can generally cope well with adverse weather conditions such as high or low ambient temperature, heavy rain or strong winds. LÄS MER