Sökning: "hästnäringen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet hästnäringen.

 1. 1. Felansvar vid köp av häst - en redogörelse för gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Gullstrand; [2023]
  Nyckelord :hästjuridik; handelsrätt; köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish horses are amongst the top in the world and the revenue of the industry is over 72 billion Swedish crowns per year. Depending on the role the seller is acting as, different laws will apply. If the seller is an entrepreneur, Consumer Sales Act will apply, but if it’s a private person The Sale of Goods act will be applicable. LÄS MER

 2. 2. Den nya konsumentköplagens betydelse för hästförsäljningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tilda Andén; [2023]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumentköplag; konsumenträtt; hästförsäljning; hästjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den gamla konsumentköplagen har kritiserats av hästnäringen eftersom den har ansetts vara mycket hämmande för näringsidkares möjligheter att sälja hästar till privatpersoner. Detta eftersom en häst enligt lagen är en lös sak, och i den tidigare konsumentköplagen särskilde lagstiftaren inte levande djur från övriga varor. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sofie Nilsson; Gabriella Brunn Ramstedt; [2022]
  Nyckelord :ridsport; arbetsmiljö; hållbarhet; ergonomi;

  Sammanfattning : Hästnäringen i Sverige omsätter årligen 72 miljarder kronor och 38 000 personer arbetar med hästar. Kunskapen om arbetsmiljö inom hästnäringen är bristfällig visar en rapport från arbetsmiljöverket år 2018. Arbetsrelaterade skador och olyckor inom branschen kan leda till långa sjukskrivningar med allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på hälsa bland ridsportens yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Evelina Hagehed; Andreas Jonsson; [2022]
  Nyckelord :psykisk hälsa; hästnäringen; arbetsmiljö; egenföretagare; ridskolechef;

  Sammanfattning : Yrkesverksamma inom ridsporten är till stor del egenföretagare eller anställda på ridskolor. Arbetet med hästar innebär mycket fysisk aktivitet, långa dagar och varierande tider. Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom hästnäringen ser på sin egen fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 5. Konsumentköplagens anpassning för hästköp – Vägen mot en ny lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a horse for several hundred thousand swedish crowns the purchase is covered by the samt law as when the consumer buys a toaster for a few hundred swedish crowns. The swedish consumer legislation aims to strengthen the consumer's status and achieve a more equal relationship between the parties to the purchase. LÄS MER