Sökning: "hätting"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hätting.

 1. 1. Manliga sjuksköterskans upplevelser av sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johnny Hätting; Ola Jakobsson; Christian Medin; [2007]
  Nyckelord :attityder; manlig sjuksköterska; upplevelser; yrkesroll; attitudes; experience; male nurses; professional role;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att ur ett genusperspektiv undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll. Arbetet skulle belysa den manliga sjuksköteskans interaktion med såväl patienter som kollegor. Metoden var litteraturstudie. En artikelsökning i databaser samt manuell sökning genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Åsa Fant; Karin Hätting; [2007]
  Nyckelord :beslutsfattande; klinisk bedömning; omvårdnad; problemlösning;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans arbete styrs av lagar och förordningar. Omvårdnad kräver en beslutsprocess där många olika delar samverkar. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som påverkade sjuksköterskans beslutsfattande i omvårdnadssituationen, fjorton vetenskapliga artiklar ingick i studien. LÄS MER

 3. 3. Korruption - Lagregler och praxis angående muta och bestickning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Hätting; [1998]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER