Sökning: "hävning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet hävning.

 1. 1. Hävning och kancellering i långvariga avtalsförhållanden : Effekter och kompatibilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Alsing; [2020]
  Nyckelord :Hävning; obefogad hävning; obefogad hävningsförklaring; kancellering; kancelleringsersättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reklamation av konsumenttjänster : Ett förtydligande av fackmässigt utförd tjänst och relationen mellan åtgärderna vid reklamation av entreprenader.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Victor Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En konsument kan anlita en näringsidkare som utför en tjänst i konsumentens hem, dessa tjänster är entreprenadtjänster och kommer berörs i uppsatsen. Vid entreprenader hos konsumenter ska arbetet utföras på ett fackmässigt sätt. Det som sker om tjänsten inte är utförd på ett fackmässigt sätt anses tjänsten vara felaktig. LÄS MER

 3. 3. Hävning av avtal enligt CISG – Särskilt om förhållandet mellan säljarens rätt att avhjälpa och köparens rätt att häva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Hummel; [2018]
  Nyckelord :Köprätt; Internationell köprätt; Utrikeshandelsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett led i strävan mot en harmonisering av den internationella köprätten utgör United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) som trädde i kraft den 1 januari 1988. CISG har i skrivande stund ratificerats av 89 stater och är dispositiv lagstiftning för majoriteten av alla internationella avtal om varuköp. LÄS MER

 4. 4. Väsentlighetskravet för hävning av kommersiella köp av lös egendom - Särskilt om dess innebörd och tillämpning i svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Göransson; [2018]
  Nyckelord :väsentligt avtalsbrott; väsentlighetskravet; väsentlighetsbedömning; väsentlig betydelse; köplagen; köprätt; hävning av avtal; hävning av kommersiella avtal; kommersiell avtalsrätt; när får man häva ett avtal; 25 § köplagen; avtalsrätt; köpavtal; hävning av köpavtal; väsentlighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law only permits termination due to breach of contract when the committed breach is fundamental. To assess the fundamentality of a breach of contract is no easy mission. The main purpose of this study is to clarify the legal meaning of the concept of fundamental breach as a prerequisite in Swedish law for terminating a commercial contract. LÄS MER

 5. 5. ”Vi har nu ingått ett bindande förhandsavtal” - En studie om huruvida förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostadsrätter är bindande eller inte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; avtalsrätt; förhandsavtal; avtalstolkning; bostadsrätter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden avseende nyproducerade bostadsrätter har under senare tid präglats av så kallade förhandsavtal. Med försenade byggprojekt och en vikande bostadsmarknad har man i media kunnat läsa om förhandstecknare som önskar häva sina ingångna förhandsavtal. LÄS MER