Sökning: "håkan hellström intertextualitet textsamspel röster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden håkan hellström intertextualitet textsamspel röster.

  1. 1. Från Andrew Lloyd Webber till Rocky Balboa : Intertextualitet i Håkan Hellströms texter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Jimmy Konradsson; [2022]
    Nyckelord :håkan hellström intertextualitet textsamspel röster;

    Sammanfattning : Håkan Hellström är en av Sveriges största artister och mest prisbelönade låttextförfattare. Syftet med studien är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande samt vilka effekter som uppnås. LÄS MER