Sökning: "håkan locking"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden håkan locking.

 1. 1. Hur påverkar ägarstrukturen bolagets prestation i en svensk kontext? : Är svensk bolagsstyrning värd att försvara i en globaliserad värld? 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anders Maase; Niklas Möllmark; [2017]
  Nyckelord :ownership strucutre; ownership concentration; Sweden; ownership performance; performance; Ägarstruktur; Sverige; prestation; bolagsprestation;

  Sammanfattning : Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus University, 4FE17E, 2017 Authors: Anders Maase and Niklas Möllmark Supervisor: Anna Stafsudd Second supervisor: Håkan Locking Examiner: Karin Jonnergård Title: How does the ownership structure affect the firm’s performance in a Swedish context? Background: Ownership structure has been a hot topic ever since the first firms were founded and has since been affected by law, globalization and internationalization. Sweden has previously been characterized by a high ownership concentration as a result from ‘The Swedish Model’ but today there are international pressures that instead propagate a spread type of ownership. LÄS MER

 2. 2. For better or for worse : A study on the impact of exchange rate volatility on trade

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Hillgren; Emma Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Volatility; exchange rate; trade; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; financial crisis and oil price index; Volatilitet; växelkurs; handel; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; finanskrisen och oljeprisindex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i finansiering, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017 Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren Handledare: Håkan Locking Examinator: Andreas Stephan Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade   Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ. LÄS MER

 3. 3. Insiders som prognosmakare : En studie om hur informationsvärdet i insiderhandel kan påverka förekomsten av asymmetrisk information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Andersson; Mattias Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Insiderhandel; Insiders; Asymmetrisk information; Analytiker; Agentteorin; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Abstract  Authors: Eric Andersson and Mattias Lundgren  Advisor: Christopher von Koch  Examiner: Håkan Locking  Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, 2017.  Title: Insiders as forecasters - A study on how information value from insider trading can affect the presence of asymmetric information. LÄS MER

 4. 4. Indexeffekten : En studie gjord på Nasdaq OMXS30 och OMXH25

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Patrik Larsson; Pontus Gislén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Master thesis in Business Administration, School of Business and Economics at Linneaus University Authors: Patrik Larsson and Pontus Gislén Supervisor: Håkan Locking Examiner: Sven-Olof Collin Title: The index effect- a study on Nasdaq OMXS30 and OMXH25 Introduction: A significant part of the financial literature is based on the Efficient Market Hypothesis which assumes that prices in the market reflects all available information. Anomalies, such as the index effect, indicate weaknesses in this theory as it has been proved that it is possible to outperform the market using public information. LÄS MER

 5. 5. Hur kommer det sig att de verkställande direktörerna har så höga löner? : Ett empiriskt test av tre teorier

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Christina Nilsson; Helena Stare; [2006]
  Nyckelord :VD; Lön; Turneringsteorin; Agentteorin;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet.Nationalekonomi, NAC 346, Vårterminen 2006Författare: Christina Nilsson och Helena StareHandledare: Håkan Locking och Klas SandénTitel: Hur kommer det sig att de verkställande direktörerna har så hög lön? – Ett empiriskt test av tre teorierBackgrund: Verkställande direktörers ersättning har länge gett upphov till debatter runt om i världen. LÄS MER